FNV: NO GO voor tweeweekse reservestelling

Vandaag heeft FNV Bondgenoten/Cabin Pressure een fors en gefundeerd NEE laten horen tegen de implementatie van de tweeweekse reservestelling in PBS.

Een korte terugblik
Enige weken geleden vond er een evaluatie plaats van de pilot m.b.t. de nieuwe reservestelling. Dit in aanloop naar het besluit over de mogelijke invoering van PBS op 9 september aanstaande. FNV Bondgenoten/Cabin Pressure liet KLM toen weten, op grond van de toen gepresenteerde gegevens, geen akkoord te kunnen geven om deze reservestelling te implementeren in PBS. Onze bezwaren richtten zich op dat moment met name op de korte duur van de pilot, het toegestane aantal reserveblokken in bepaalde divisies (met name bij éénbanders en Pursers) en het grote verschil in de uitkomsten tussen ons eigen tevredenheidsonderzoek en dat van KLM. Het bedrijf gaf toen aan om op basis van onze input de knelpunten nader te zullen onderzoeken. Daarover vond vandaag een tweede gesprek plaats tussen KLM, VNC en FNV Bondgenoten/Cabin Pressure.

Teleurstellende aanpassingen
Na een korte inleiding bleek tijdens de presentatie van KLM, dat men zich m.b.t. de knelpunten slechts wilde beperken tot een geringe aanpassing in de voorwaarden voor de tweede reserveweek, de zgn. “reserve light”, en was men alleen bereid om, na implementatie op 09-09-09, een extra evaluatiemoment in te bouwen in april 2010. Voor ons waren deze aanpassingen veel te summier, zeker gezien in het licht van de honderden zeer verontrustende e-mails en ingevulde enquêtes van leden en niet leden via onze website.

Ultiem voorstel
VNC ging helaas vrijwel direct akkoord met de aanpassingen en verliet het overleg. Na ons overduidelijke “NO GO” is de rest van de dag door ons gebruikt om KLM duidelijk te maken waarom de tweeweekse reservestelling in de gepresenteerde vorm voor onze leden beslist niet haalbaar is. Vervolgens hebben we KLM een ultiem voorstel gedaan. Onze belangrijkste eisen daarbij waren:

  • Geen implementatie van de tweeweekse reservestelling op 09-09-09, maar voortzetting van de pilot tot 1 april 2010.
  • De mogelijkheid van invloed  op verplaatsing van een ingedeelde tweeweekse RT, bijvoorbeeld door een ruilbulletin.
  • Een aanpassing naar beneden van het aantal reserveblokken voor kader, zodat dit in overeenstemming is met het aantal blokken voor één- en tweebanders.

KLM nu aan zet
Ondanks steekhoudende argumenten, die herkend werden door KLM, weigerde KLM ons echter harde toezeggingen. Er is daarom besloten om begin volgende week met de drie partijen, KLM, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC de ontstane situatie te bespreken. Dan zal duidelijk worden of KLM bereid is te luisteren naar de wensen van een groot deel van het korps.

Redactie Cabin Pressure

Open. Eerlijk. Daadkrachtig. Democratisch. Professioneel. Kritisch.

Onze leden hebben een goede keuze gemaakt om zich bij ons aan te sluiten. Zowel collectief als individueel kun je op ons rekenen. Help ons verder te groeien, waardoor we je nóg beter kunnen vertegenwoordigen.

Ben je nog geen lid, kies dan eindelijk voor een cabinebond die doorpakt en werkelijk kritisch is. Een bond die duidelijk en eerlijk is en bij alle belangrijke besluiten al haar leden raadpleegt. ga naar het online aanmeldingsformulier.