PBS overleg opgeschort.

Vandaag hebben KLM, FNV Bondgenoten/Cabin Pressure en VNC overleg gevoerd m.b.t. het live gaan van PBS op 9 september 2009. Hierover werd vandaag geen overeenstemming bereikt met als gevolg dat het overleg is opgeschort naar maandag 31 augustus.

Gezamenlijke acceptatiecriteria
De drie partijen hebben in het verleden gezamenlijk criteria vastgesteld waaraan de PBS pilot zou moeten voldoen om live te gaan. Eén van die criteria is dat de gebruiksvriendelijkheid van PBS volgens het korps het cijfer 7 krijgt. Die afspraak werd destijds gemaakt om de gedragenheid van het systeem te borgen. Vandaag bleek in een presentatie dat op basis van de enquête die door KLM onder het korps is uitgezet dit cijfer niet wordt gehaald.

No Go
Deze uitslag wordt ondersteund door de resultaten van het onderzoek dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zelf heeft gehouden door middel van een vragenlijst op de website en aan de hand van honderden reacties die wij de afgelopen weken tijdens het proefdraaien via email hebben binnengekregen. Wij hebben KLM daarom vandaag laten weten vast te zullen houden aan het harde acceptatiecriterium van het cijfer 7, omdat wij ervan overtuigd zijn daarmee recht te doen aan de afspraken en aan het gevoel van onze achterban. Dat resulteerde in een No Go van onze kant voor het live gaan van PBS op 9 september aanstaande.

Gedragenheid bij het korps
PBS als indelingssysteem biedt volgens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure onder de juiste voorwaarden heel veel mogelijkheden om zelf invloed uit te oefenen op je indeling. Er moet bij implementatie echter wel gedragenheid voor zijn bij de gebruikers. Daarom hebben wij vandaag dan ook gepleit voor een voortzetting van de pilot, onder andere gecombineerd met klassikale trainingen in KLM tijd. Daardoor kan iedereen met het systeem leren werken en er aan wennen, zodat de gebruiksvriendelijkheid op het vooraf afgesproken acceptabele waarderingsniveau komt.

Hoewel we refereren en vasthouden aan harde afspraken die door partijen gemaakt zijn, weigert KLM vooralsnog het live gaan van PBS op 09-09-09 te heroverwegen. Aanstaande maandag wordt het overleg hervat.

Redactie Cabin Pressure.