RR-teller te vroeg in gebruik genomen

Enkele oplettende leden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure attendeerden ons erop dat al enkele dagen vóór de invoering van PBS, restanten reisverlof naar de RR-teller werden weggeschreven in plaats van naar de CS-teller. Nadat wij KLM hierop hebben aangesproken, zijn de ten onrechte op de RR-teller bijgeschreven dagen teruggeboekt naar de CS-teller.
 
Het reisverlof van collega’s die 67% of 80% vliegen, eindigt niet altijd op hele dagen. Het restant van het reisverlof ging daarom altijd naar de CS-teller. In PBS krijgt de CS-teller een andere functie en gaan de restanten reisverlof van deeltijders naar de nieuwe RR-teller. Over de eerste 2 CS-dagen mag je zelf beschikken en voor de RR-teller geldt dat een hele RR-dag zo snel mogelijk wordt ingedeeld. Voor beide tellers geldt dus een andere mate van zeggenschap. Daarom is het in het belang van de 67- en 80%-vliegenden dat de restanten reisverlof die vóór 09-09-09 zijn verdiend, ook op de juiste teller worden bijgeschreven en niet eerder dan afgesproken naar een teller gaan waarop men geen invloed heeft.
 
Redactie Cabin Pressure