Verlaging sundries met 16% kost cabinekorps veel geld!

Donderdag 8 oktober stond een uitleg over de verlaging met 16% (!) van de sundries in ons daggeld op de agenda van het cabineoverleg. Al wekenlang komen hierover bij onze helpdesk veel en zeer verontruste reacties binnen, en begrijpelijk. Hieronder in het kort een stukje recente geschiedenis met feiten over hoe het zover heeft kunnen komen.

Tijdelijke maatregelen vragen om tijdelijke financiering
Toen tijdens de CAO onderhandelingen in april dit jaar bleek dat KLM met lege handen naar de overlegtafel was gekomen, trok FNV Bondgenoten/Cabin Pressure zich terug uit het CAO overleg. Vervolgens heeft VNC eenzijdig met KLM een deal gesloten om de Purser boven de sterkte (een tijdelijke maatregel) gedeeltelijk met structureel geld te betalen. Wij vonden dat een onverstandig besluit, omdat de 747-Combi binnen nu en enkele jaren uitgefaseerd wordt en het probleem daardoor vanzelf verdwijnt. Het is altijd onze inzet geweest om tijdelijke maatregelen tijdelijk te financieren.

Dure afspraken
VNC suggereerde dit voorjaar de deal kostenneutraal te hebben gemaakt, maar nu de maatregel wordt uitgevoerd blijkt dat dit niet het geval is. Dat kan ook niet, want de P boven de sterkte (en daardoor de inzet van een extra CA) heeft natuurlijk een prijs. De ingewikkelde en ondoorzichtige (deels fiscale) constructie die destijds is gekozen, door de verlaging van de sundries te compenseren met een maandelijkse internetvergoeding, pakt in alle gevallen en voor iedereen tot in lengte van dagen nadelig uit. Afhankelijk van de schema’s die je vliegt en je tewerkstellingspercentage, kan het nadeel oplopen tot enkele tientallen Euro’s netto per maand. Vergelijk je IRO’s maar eens met die van onze cockpitcollega’s en de rekensom is snel gemaakt.

Gedane zaken…
Wij vroegen ons dit voorjaar openlijk af of het korps op termijn veel wijzer zou worden van deze afspraak. Nog geen half jaar later is het antwoord daarop gegeven. VNC zelf heeft in het cabineoverleg van 8 oktober inmiddels aangegeven er ook problemen mee te hebben om de deal aan het korps te verkopen. Gedane zaken nemen echter geen keer en KLM zal VNC hoe dan ook houden aan het bekostigen van de overeenkomst. Het gaat tenslotte om enkele miljoenen Euro’s per jaar.

Kies nu ook voor FNV Bondgenoten/Cabin Pressure
Bovenstaande feiten spreken voor zich, de geschiedenis van slechte afspraken heeft zich voortgezet en is helaas niet meer terug te draaien. Laat je vanaf nu vertegenwoordigen door een cabinebond die trouw blijft aan haar principes en uitgangspunten, die niet draait, maar duidelijk en eerlijk is. Een cabinebond die niet uit is op korte termijnwinst, maar oog heeft voor het beste resultaat op de lange termijn. Vul nu het online aanmeldingsformulier op de website in!

Redactie Cabin Pressure.