Géén afzonderlijke PBS-afspraken tussen KLM en VNC!

De invoering van PBS is een onderwerp dat momenteel veel stof doet opwaaien in het korps. In het cabineoverleg van 8 oktober hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de problemen die zich voordoen, de onduidelijkheden die blijven bestaan en de dringende noodzaak om het korps eindelijk optimaal te faciliteren door middel van een “één loket filosofie”, dus één telefoonnummer, één emailadres en één inlooppunt op het bemanningencentrum. Bemand door goed getrainde PBS professionals met mandaat om in de indeling in te grijpen als dat echt vereist is.

Door KLM werd hierop positief gereageerd. Men kondigde aan te verwachten het door ons gewenste loket in november operationeel te hebben. Wij hebben daarop aangegeven dat we er vanuit gaan dat er tot die tijd alles aan gedaan zal worden om CA’s snel en van een juist antwoord te voorzien wanneer zij zich wenden tot het P&A Service Point. Bovendien werd afgesproken dat de huidige PBS-problemen zullen worden besproken door afstemming tussen KLM en beide vakbonden in de Werkgroep PBS.

Onjuiste VNC-publicatie
Groot was onze verbazing toen we dit weekeinde op de VNC-website lazen dat KLM en VNC op 16 oktober buiten de Werkgroep en buiten het reguliere cabineoverleg om met elkaar over PBS zouden hebben gesproken, waarbij afspraken zouden zijn gemaakt. Zonder dat FNV Bondgenoten/Cabin Pressure hiervan op de hoogte was, laat staan aanwezig!

Natuurlijk hebben we KLM direct om opheldering gevraagd. Men meldde ons dat hierover uiteraard geen afzonderlijk formeel overleg plaatsvindt met VNC en dat er zeker geen afzonderlijke afspraken met VNC over PBS worden gemaakt. Deze VNC-fabel is hiermee uit de wereld geholpen.

De eerste bijeenkomst van de PBS werkgroep, dé centrale plek voor gezamenlijk overleg, vindt plaats op dinsdag 27 oktober aanstaande. Onze vertegenwoordigers Annetje Koreman, John Visser en Zakaria Boufangacha staan in de startblokken!

Redactie Cabin Pressure