Diabetes en het Medical Assessment

Het afgelopen weekeinde is er in de pers een bericht verschenen onder de kop “KLM houdt stewardessen met diabetes aan de grond.”  VNC spreekt over discriminatie van chronisch zieken en KLM laat weten met de vakbonden en betrokkenen in overleg te zijn om een oplossing te vinden. Overigens moet worden opgemerkt dat niet alleen diabetes, maar ook andere aandoeningen kunnen leiden tot een advies van het Aero Medical Institute (AMI) aan de KLM om collega’s uit veiligheidsoverwegingen niet meer te laten vliegen.
 
Individuele en collectieve insteek in samenwerking met Medezeggenschap:

 
Natuurlijk is FNV Bondgenoten/Cabin Pressure betrokken bij dit dossier en het overleg daarover. Collega’s die geconfronteerd worden met een vliegverbod staan we vanzelfsprekend bij. Dat doen we op twee manieren. Ten eerste door de betreffende collegas individueel juridisch bij te staan in het aanvechten van het besluit en in de daarmee verbonden beroepsprocedure. Ten tweede door het maken van collectieve afspraken over enerzijds de procedure en anderzijds over het voorkomen van arbeidsvoorwaardelijke consequenties. Dat doen we samen met de afgevaardigden van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure in de Groepscommissie en de Ondernemingsraad.
 
Hoewel we heel veel begrip hebben voor het gevoel van onrecht bij de collega’s die dit overkomt, is het naar ons oordeel te populistisch om te spreken over discriminatie. Want wat je zegt moet je waarmaken en de wetgeving op dit terrein is zeer complex. Zo zegt de Wet Gelijke Behandeling dat de wet op grond van handicap of chronische ziekte niet van toepassing is in situaties waarin het onderscheid noodzakelijk is ter bescherming van de veiligheid.
 
De realiteit is dat cabinepersoneel door wijzigingen in de Europese veiligheidswetgeving een verplichte vijfjaarlijkse medische toets moet ondergaan en daarmee wordt het twijfelachtig of er een beroep op de Wet Gelijke Behandeling kan worden gedaan. Waar wél over gediscussieerd kan worden is of de door het IVW opgelegde keuringsrichtlijn, die betrekking heeft op piloten van sportvliegtuigen, als relevant kan worden beschouwd. Het zou een eerste verstandige stap zijn als KLM samen met de vakbonden IVW daarop zou bevragen.
 
Redactie Cabin Pressure