PBS-werkgroep deze week van start gegaan.

De PBS-werkgroep is het enige voorbereidende overlegorgaan van KLM en cabinebonden voor PBS. De instelling ervan was een door FNV Bondgenoten/Cabin Pressure gestelde voorwaarde voor het voorwaardelijk ‘live’ gaan van PBS op 9 september jongstleden: één formeel orgaan voor een doeltreffende aanpak van PBS-gerelateerde zaken. Deze week kende de werkgroep op ons verzoek een vliegende start en kwam twee keer bijeen.

De afvaardiging van FNV Bondgenoten/Cabin Pressure bestaat uit Annetje Koreman, John Visser en Zakaria Boufangacha. De bijeenkomsten van deze week stonden in het teken van de aanpak en de prioriteitstelling van de geïnventariseerde knelpunten. Naast de al door ons in het “Protocol Implementatie PBS” opgestelde punten is de lijst uitgebreid met de meest voorkomende klachten die we in de afgelopen tijd van onze leden (en niet-leden) hebben ontvangen. Nog steeds stromen bij ons via   de klachten en opmerkingen over PBS binnen, waarmee de noodzaak tot flinke aanpassingen en verbeteringen voor ons vaststaat, wil er voldoende gedragenheid voor PBS binnen het korps ontstaan.

Voorstellen en adviezen van de PBS-werkgroep worden uiteindelijk in het maandelijkse cabineoverleg besproken en al dan niet geaccordeerd, dat is de formele gang van zaken. Op die momenten zullen we dan ook concreet de gemaakte afspraken over verbeteringen communiceren. Op een eerder moment verwachtingen wekken  heeft in onze ogen geen zin. Het eerstvolgende cabineoverleg vindt plaats op 12 november 2009 waar we, naar we hopen, afspraken zullen maken over de criteria voor de eerste evaluatie in april 2010.

Redactie Cabin Pressure