Skip to main content

Feiten rond de instroom van Martinair cabinepersoneel

17 november 2010

Momenteel worden er door veel ongeruste collega’s vragen gesteld met betrekking tot de aangekondigde instroom van Martinair cabinepersoneel. Ook is hierover inmiddels een geruchtenstroom op de route op gang gekomen. Daarnaast geven collega vakbonden publiekelijk hun mening, waarbij soms toezeggingen worden gedaan die bijzonder sympathiek klinken voor KLM- danwel Martinair collega’s maar juridisch weinig steekhoudend zijn. Daar doen wij niet aan mee.

Juridische status
Allereerst zal volgens FNV Bondgenoten/Cabin Pressure moeten worden vastgesteld wat de juridische status is van het voorgenomen besluit dat de Directie van Martinair hierover heeft genomen. Dat zal blijken uit de - wettelijk verplichte - adviesaanvraag die Martinair moet indienen bij haar Ondernemingsraad. Maar ook het feitelijk handelen van KLM en/of Martinair is van invloed. Een aantal vragen is daarbij essentieel.

  • Welke wetten zijn er op het voorgenomen besluit van toepassing?
  • Gaan, als gevolg van de van toepassing zijnde wetgeving, de Martinair collega’s over naar KLM inclusief hun arbeidsvoorwaarden of worden zij in principe eerst werkloos en zullen ze vervolgens bij KLM moeten ‘solliciteren’?
  • Mag KLM selecteren op geschiktheid van de kandidaat?
  • Kan KLM vervolgens bepalen hoe en onder welke voorwaarden Martinair collega’s instromen?

Op 22 november aanstaande vindt er een eerste overleg plaats m.b.t. bovenstaande issues.

Geen knollen voor citroenen
Kortom, van de juridische status van het integratieproces hangt veel af. Onze leden kunnen ervan uitgaan dat wij, zoals altijd, hun belangen met overtuiging zullen verdedigen. Wij doen echter geen toezeggingen waarop we later op grond van de wet kunnen worden teruggefloten. Wij baseren ons liever op feiten en verkopen onze leden geen knollen voor citroenen.

Redactie Cabin Pressure