Skip to main content

NEE tegen horizontaal instromen voor Martinair cabinepersoneel bij KLM

25 november 2010

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure is tegen het voorstel van KLM m.b.t. de horizontale instroom van Martinair cabinepersoneel zoals dat maandag 22 november met ons is gedeeld. Deze week is ons gebleken dat zowel KLM als Martinair stellen dat er formeel sprake is van “beëindiging van bedrijfsactiviteiten” van Martinair. Wij zullen KLM dan ook in een brief oproepen om conform dit ingenomen standpunt te handelen.

Geen horizontale instroom
Dit impliceert dat wij vinden dat er bij Martinair door vakbonden en directie een Sociaal Plan moet worden afgesloten. Daarin kan aan de eerder door de KLM (groep) genoemde werkzekerheidgarantie voor het Martinair personeel concreet vorm en inhoud worden gegeven. Voor het in dienst treden bij KLM zijn wat ons betreft de bestaande CAO-afspraken voor het KLM cabinepersoneel leidend en die zullen dus onverkort moeten worden toegepast. Afwijkingen daarvan zijn wat ons betreft dan ook niet aan de orde. Met andere woorden: geen horizontale instroom!
 
Over andere zaken, zoals bijvoorbeeld het moment van indiensttreding, de toekenning van deeltijd, pensioenregelingen en inkomensgaranties, kan overleg plaatsvinden. Daardoor kan de door KLM gewenste ‘soft landing’ van Martinair collega’s in hoge mate worden gerealiseerd.

FNV Bondgenoten/Cabin Pressure neemt hiermee een duidelijk standpunt in op basis van de feiten.

Redactie Cabin Pressure