Skip to main content

Martinair dossier: De rechter heeft geoordeeld

17 maart 2014

Wanneer je in Nederland vindt dat je onrecht wordt aangedaan kun je naar de rechter stappen voor een oordeel. Ruim 200 voormalig Martinair collega’s, verenigd in de Stichting Cabinebelangen, deden dat. Zij voelden zich bij hun indiensttreding onheus behandeld door KLM en eisten behoud van functie en senioriteit.

 

Vrijwillig

De Martinair discussie speelt al sinds 2010. FNV Cabine heeft instroom van deze ex-Martinair collega’s altijd ondersteund, maar wel op basis van de bestaande CAO-afspraken. Zo konden zij, op vrijwillige basis, een vliegende doorstart maken van het noodlijdende Martinair naar KLM, zonder behoud van functie en senioriteit. Wel werd voor hen een gunstige financiële regeling afgesproken.

Uitspraak

Op maandag 17 maart 2014 heeft de rechter uitspraak gedaan in deze zaak. Zij heeft geoordeeld dat bij de beëindiging van het dienstverband bij Martinair en indiensttreding bij KLM, er geen sprake is geweest van zgn. “overgang van onderneming”. Concreet betekent dit dat de betrokken collega's, volgens de geldende CAO, als éénbander bij KLM tewerkgesteld zullen blijven.

We kunnen ons voorstellen dat de voormalig Martinair collega’s teleurgesteld zijn in deze uitspraak. We hopen echter dat de uitkomst met betrekking tot deze langlopende kwestie nu zal leiden tot acceptatie en rust onder het gehele korps.

Redactie FNV Cabine