Skip to main content

Overleg CAO in Noordwijk hervat

20 maart 2014

Na de zgn. “explorerende” gesprekken in januari en februari van dit jaar om, in een gezamenlijke zoektocht met KLM en cabinebonden, te komen tot een breed gedragen oplossing zijn de onderhandelingen m.b.t. de loongebouwdiscussie op 19 en 20 maart hervat. Namens FNV Cabine was daarbij in Noordwijk de CAO onderhandelingsdelegatie aanwezig, bestaande uit onderhandelaar/bestuurder Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

 

Zorgvuldig proces

Een aantal mogelijke scenario’s en combinaties van maatregelen, ingebracht door zowel KLM als de cabinebonden, zijn tijdens het overleg besproken. Hoewel de verschillen kleiner worden en partijen elkaar naderen zijn we er nog niet uit. Op donderdag 27 maart is het volgende overleg met KLM gepland waarin een verdere uitwerking van de verschillende besparingsopties weer op de agenda zullen staan.

Geen valse verwachtingen

Een akkoord zal moeten passen binnen ons beleid van een solidaire verdeling. Daarnaast willen we nogmaals duidelijk stellen dat een eventuele uitkomst gedragenheid zal moeten vinden bij onze leden. Om bij alle partijen de verwachtingen te managen brengen we in herinnering dat we als cabinepersoneel al ruimschoots hebben geleverd. Zo hebben we KLM aangeboden de tijdelijke aanpassingen op het loongebouw voor nieuw personeel structureel te maken. Dat levert binnen nu en twintig jaar al 20 tot 25 miljoen Euro per jaar op. Daarnaast heeft het inleveren van vakantiedagen en de “0-lijn”, die ons 8% aan koopkracht kost, KLM ook al meer dan 20 miljoen Euro opgeleverd. Hoe de onderhandelingen ook zullen verlopen en in welke richtingen de oplossingen ook zullen worden gezocht, we lopen inmiddels wel tegen de grenzen aan, van wat richting het korps, qua besparingen bij Inflight Services, nog uitlegbaar is.

Redactie FNV Cabine