Skip to main content

FNV Cabine met KLM in gesprek voor meer mobiliteit van cabinepersoneel

09 juli 2014

Afgelopen week hebben FNV Cabine en KLM een eerste aanzet gegeven voor het creëren van meer mobiliteitsinstrumenten binnen KLM. Hiermee willen partijen meer faciliteiten bieden aan collega’s voor het optimaal inzetten en benutten van hun talenten. Gezien de wens van het korps om zich binnen KLM breder te kunnen ontwikkelen t.b.v. van de eigen loopbaan, is het de hoogste tijd om hier daadwerkelijk eens werk van te maken.

 

Beperkte mogelijkheden

Sinds jaar en dag zet FNV Cabine zich in voor duurzame inzetbaarheid van cabinepersoneel. Het is een gegeven dat niet iedere CA de ambitie heeft om (100%) te blijven vliegen tot aan het pensioen. Er zullen dan ook meer mogelijkheden moeten worden geboden om binnen KLM rond te kijken voor een eventuele loopbaan na het vliegen. De mogelijkheden die het korps nu heeft zijn erg beperkt. Voor het volgen van bijvoorbeeld een stage in het kader van een studie, of voor het verrichten van (tijdelijk) andere werkzaamheden in het kader van een loopbaan-oriëntatie, kan men over het algemeen niet bij KLM terecht. En aan de slag gaan als nevenfunctionaris is ook niet voor iedereen weggelegd. De praktijk leert dat door middel van het opnemen van non-activiteit of het werken in deeltijd, collega’s dan maar buiten KLM stages lopen of er andere banen bij hebben.

Mobiliteit binnen KLM

Dank zij FNV Cabine is de periode voor non-activiteit eerder al verruimd naar maximaal twee jaar. Hierdoor kunnen collega’s met behoud van hun senioriteit en functie zich ter oriëntatie eens met andere zaken bezighouden dan met vliegen alleen. Het is echter jammer dat er, gedurende zo’n periode van non-activiteit, geen mogelijkheden zijn om binnen KLM andere werkzaamheden te verrichten.

We zijn dan ook verheugd dat KLM samen met ons serieus aan het kijken is naar de mogelijkheden om binnen het bedrijf stages te lopen of (tijdelijke) grondfuncties te vervullen, zonder  gelijk afscheid te hoeven nemen van het vliegen. Op deze wijze kunnen CA’s zich  desgewenst ook binnen KLM oriënteren voor het vervolg van hun loopbaan. De mogelijkheden die nu worden onderzocht zijn:

  •          ‘Snuffelstages’ op de grond ;
  •          Het volgen van stages voor een studie ;
  •          Het tijdens een periode van non-activiteit verrichten van werk op de grond;

Deze uiteindelijke mobiliteitsinstrumenten zullen, nadat ze verder zijn uitgewerkt, onder de aandacht worden gebracht van het korps.

Redactie FNV Cabine