• Home
  • 2014
  • Onderzoek naar arbeidsverhoudingen in de burgerluchtvaart

Onderzoek naar arbeidsverhoudingen in de burgerluchtvaart

12 oktober 2014

De European Transportworkers Federation (ETF) vertegenwoordigt 250.000 werknemers in de burgerluchtvaart in 41 Europese landen. FNV Cabine is daar als enige Nederlandse cabinebond bij aangesloten. In opdracht van ETF wordt momenteel wetenschappelijk onderzoek verricht naar de aard van de werkgelegenheid in de Europese burgerluchtvaart om op die manier in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen.

 

Enquête

Voor dit onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de universiteit van Birmingham en Cardiff, is een online enquête uitgezet. Het is belangrijk dat hiervoor zo veel mogelijk data worden verzameld. Daarom vragen we 15 minuten van je tijd om de vragenlijst in te vullen.

Privacy gewaarborgd

Alle gegevens uit het onderzoek worden geanonimiseerd gerapporteerd aan ETF. Daarmee wordt volledig voldaan aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Alle 35 vragen zijn optioneel en je kunt in je antwoorden net zo uitgebreid zijn als je wilt. Namens de onderzoekers Geraint Harvey en Peter Turnbull, hartelijk dank voor je deelname!

Redactie FNV Cabine.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief