• Home
  • 2014
  • Stem mee over de komende CAO-onderhandelingen

Stem mee over de komende CAO-onderhandelingen

18 november 2014

De cao bij KLM loopt per 31 december a.s. af. Dat betekent dat er binnenkort weer onderhandeld gaat worden over een nieuwe cao. Het afsluiten van een nieuwe cao belooft,  gezien de bedrijfssituatie,  wederom een complex geheel te gaan worden. Langs deze weg brengen we graag het cao-stemformulier onder de aandacht waarmee je je wensen kunt aangeven voor de komende onderhandelingen. Daarnaast vernemen we graag van onze leden hoe er tegen de voorgestelde insteek wordt aangekeken.

Investeren in mensen en toekomst

Na jaren van versobering in de vorm van minimale of het zelfs ontbreken van loonsverhogingen, het inleveren van vakantiedagen en besparingen op het loongebouw,  is het wat FNV Cabine betreft de hoogste tijd om weer te gaan investeren in het cabinepersoneel. Tegelijkertijd zien we ook dat KLM de slag moet maken om concurrerender en winstgevender te worden om te kunnen blijven groeien en te kunnen blijven investeren in vliegtuigen en personeel. Wij herkennen ons overigens niet in de paniekverhalen van de afgelopen periode. Zoals we vaker hebben aangegeven, KLM is nog altijd een winstgevend bedrijf met de nodige uitdagingen voor de toekomst.

De komende cao-onderhandelingen zullen in onze optiek dan ook in het teken moeten staan van het weer investeren in werknemers en het toekomstbestendiger maken van het bedrijf. Op deze wijze bouw je aan een toekomst van groei en werkgelegenheid met gemotiveerde CA’s. We zullen ons echter niet laten gek maken door de waan van de dag. Na jarenlange stilstand zullen we ons dan ook gaan inzetten voor een goede loonsverhoging en het weer bepalen van de thema’s op de cao-agenda. Met visie en initiatief wensen we te voorkomen dat we weer in een ‘inlever-traject’ terechtkomen waarbij we constant in de verdediging zitten en alleen maar bezig zijn met het beperken van de verdere versobering van arbeidsvoorwaarden.

Bepaal je cao-inzet

Een succesvol cao-resultaat is echter alleen mogelijk met de bereidheid van de medewerkers om hun eisen voor betere arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden kenbaar te maken en hiervoor in beweging te willen komen. Het is dus aan jou om aan te geven wat voor jou van belang is om het vliegen beter en aangenamer te maken. We willen je dan ook van harte uitnodigen om het cao-stemformulier in te vullen. Hierin kun je kenbaar maken wat je van de voorgestelde cao-inzet vindt. Tevens geven we je de ruimte om aan te geven wat jouw top drie aan cao-voorstellen is waar FNV Cabine zich wat jou betreft voor zou moeten inzetten. Aan de hand van de ontvangen input zullen wij de definitieve inzet gaan bepalen voor de nieuwe cao.

Loon, werkdruk en WRR

In het stemformulier staan de voorstellen waar FNV Cabine voor zou willen gaan. Die zijn in overleg met het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine, de actieve leden en in lijn met ons arbeidsvoorwaardenbeleid opgesteld.

  • Zo willen wij natuurlijk na bijna drie jaar stilstand een goede structurele loonsverhoging om onze koopkracht in stand te houden en ook enigszins te verbeteren.
  • Daarnaast willen we nu echt stappen maken in het verlichten van de werkdruk. Het niet meer verrichten van werk zonder enige compensatie, gezondere BIP-pakketten en meer rust thuis op de kortere ICA-omlopen zijn wat ons betreft punten die kunnen bijdragen aan het verlichten van de werkdruk.
  • Daarnaast zijn wij bereid om met KLM het gesprek aan te gaan om de ICA-WRR te moderniseren. Wij vinden namelijk dat partijen in alle zorgvuldigheid en met inachtneming van het  8-urige werkdag beginsel moeten kijken naar een evenwichtigere WRR. Een WRR die meer rust biedt op de kortere omlopen en de scherpe kantjes van de verre bestemmingen afhaalt, waarbij de uitvoering van het beleid rond het wel of niet rusten aan boord in handen komt van de Sr. Purser. FNV Cabine is professioneel genoeg om de discussie over de WRR aan te gaan zonder zaken zomaar weg te geven of afspraken te maken die vervolgens in de loop der tijd niet meer worden nageleefd. Uiteindelijk willen we het gesprek met KLM over de WRR aangaan om zo de regeling die dateert uit de jaren ’60 op onderdelen te verbeteren en zo voor het korps evenwichtiger te maken. Zoals gezegd, wij gaan liever het gesprek aan vanuit een eigen visie en initiatief dan dat KLM wederom een poging waagt om met de botte bijl in de WRR te hakken in het kader van de in haar ogen noodzakelijke bezuinigingen.

Wees gerust, dit is een eerste aanzet in deze voor ons allen gevoelige materie, waarbij de leden te allen tijde het laatste woord hebben. Zo werkt dat in een 100% democratische vakbond! Door middel van het stemformulier vernemen we dan ook graag hoe tegen de bovengenoemde punten wordt aangekeken.

Maak gebruik van je stem!

Wij verzoeken je om het stemformulier tijdig in te vullen. Dat kan tot uiterlijk maandag 24 november a.s.. Op basis van de reacties zal vervolgens de definitieve cao-voorstellenbrief worden vastgesteld. Dit zal de basis vormen voor de komende cao-onderhandelingen. Maak gebruik van het stemformulier, want iedere stem telt!

Alleen met de inzet van onze leden zal de onderhandelingsdelegatie tijdens de komende cao-onderhandelingen een goed resultaat weten te bereiken. De uitkomst van de onderhandelingen zal vanzelfsprekend t.z.t. aan alle leden worden voorgelegd. Tussentijds zullen we je op de hoogte houden over de voortgang van de onderhandelingen. In dat kader nodigen wij je dan ook graag uit voor onze ledenbijeenkomst waarin we met elkaar van gedachten zullen wisselen over de komende cao-onderhandelingen.

Deze ledenbijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 8 december. Je kunt je hiervoor opgeven via het secretariaat van FNV Cabine door een mail te sturen naar q.devogel@bg.fnv.nl. Nadat je je hebt aangemeld zul je een uitnodiging met locatie en tijdstip van ons ontvangen. Geef je op en praat mee over je arbeidsvoorwaarden!

Vul hier het stemformulier in

Redactie FNV Cabine

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief