• Home
  • 2014
  • KLM overvalt cabinebonden met vacaturestop

KLM overvalt cabinebonden met vacaturestop

27 november 2014

Op donderdag 27 november 2014 zou er, in plaats van het reguliere cabineoverleg, pensioenoverleg plaatsvinden op het KLM hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder/onderhandelaar Zakaria Boufangacha daarbij aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Annetje Koreman.

Overvallen

Partijen hadden zich inhoudelijk voorbereid om wijzigingen in de pensioenwetgeving en de gevolgen hiervan voor het cabinepersoneel te bespreken. KLM opende het overleg echter met de mededeling dat er, in tegenstelling tot eerdere berichten,  voorlopig geen nieuwe instroom zal plaatsvinden. Dit met uitzondering van toekomstige collega’s waar al verplichtingen mee zijn aangegaan. Verder werd verteld dat onze nieuwe CEO, de heer Pieter Elbers, dit die ochtend ook in de voor het personeel georganiseerde informatiesessie in het A4 Hotel zou meedelen. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de instroom, maar is ook direct van invloed op de geplande doorstroom naar tweebander- en promotiecursussen van Purser en Sr. Purser.

De reden voor dit besluit is het streven van KLM naar hogere productiviteit van het personeel. Dat wil zeggen: Meer werken voor hetzelfde salaris, of wellicht zelfs voor minder. Aanname van nieuwe collega’s past daar volgens KLM niet bij. KLM heeft de cabinebonden hier maximaal mee overvallen. Zonder enige toelichting m.b.t. de consequenties zet KLM hiermee het overleg onnodig op scherp voor de CAO-onderhandelingen die op 18 december a.s. van start gaan.

Breken met traditie

FNV Cabine is gewend dat het bedrijf en de bonden constructief overleg voeren over CAO-gerelateerde zaken. Dat KLM er nu voor kiest om ons vooraf geen deelgenoot te maken van deze vacaturestop en ons op die manier passeert verbaast ons in hoge mate. Door dit tegelijkertijd ook tijdens de infosessies wereldkundig te maken voert het de druk naar de medewerkers onnodig op. In onze ogen een staaltje onrust zaaien van de eerste orde.

In niet mis te verstane woorden hebben de cabinebonden KLM gezamenlijk duidelijk gemaakt dat we zo niet met elkaar wensen om te gaan. Als de nieuwe KLM top denkt dat dit de nieuwe wijze van overleg is, dan maakt men een grote fout.

FNV Cabine is een realistische overlegpartner. Wij hebben te allen tijde onze verantwoordelijkheid genomen in complexe discussies over de toekomstbestendigheid van KLM en de arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel. Dat willen we ook graag zo blijven doen. Temeer daarom vinden we het kwalijk hoe KLM nu acteert. Wij vinden dat het bedrijf in alle zorgvuldigheid en constructief met de werknemersvertegenwoordigers het overleg zou moeten voeren over de uitdagingen die er op ons afkomen. Sessies waarbij werknemers worden geconfronteerd met vacaturestops, en zelfs het verdwijnen van banen, dragen hier niet aan bij. Naar aanleiding van de gebeurtenissen hebben we KLM meegedeeld dat overleg voorlopig geen zin heeft en is het geplande pensioenoverleg opgeschort.

Geen Motiveringen

Gezien de situatie voelen we er voorlopig weinig voor om KLM tegemoet te komen bij verstoringen in de uitvoering. Als KLM ons aan de voorkant niet wenst te betrekken bij het besluit tot een vacaturestop, dan mag het bedrijf wat ons betreft zelf oplossen hoe er wordt gehandeld als er bij verstoringen extra inzet van het korps wordt gevraagd. We hebben KLM dan ook per brief gemeld geen motiveringen te verrichten totdat helder is wat korps breed de consequenties zijn van de aannamestop.

Helaas worden zaken door KLM nu op scherp gezet, terwijl de grotere thema’s nog getafeld moeten worden. Het beloven spannende tijden te worden!

CAO-traject

Onze voorbereidingen voor de CAO-besprekingen zijn in volle gang. Wij hebben al onze leden gevraagd ons kenbaar te maken wat de inzet zou moeten zijn voor de komende onderhandelingen. De respons is boven verwachting hoog. Dat geldt ook voor de vele suggesties die zijn gedaan. Op 8 december a.s. zullen we hier samen met onze leden verder over van gedachten wisselen.

8 december 10.30 – 13.00 uur
Kantoor FNV Cabine (Radarport)
Radarweg 60
1043 NT Amsterdam

Ben je lid, wil je hierbij aanwezig zijn maar heb je je nog niet opgegeven? Meld je dan aan door een mail te sturen naar ons secretariaat: q.devogel@bg.fnv.nl. Er wordt voor een lunch gezorgd.

Redactie FNV Cabine

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief