• Home
  • 2014
  • De opmaat naar de Cao onderhandelingen

De opmaat naar de Cao onderhandelingen

10 december 2014

De Cao bij KLM loopt per 31 december a.s. af. Dat betekent dat er binnenkort weer onderhandeld gaat worden over een nieuwe Cao. Het afsluiten daarvan zal, gezien de bedrijfssituatie en de houding van de KLM Directie,  wederom een complex geheel gaan worden.

 Cao-Enquête: Loon, werkdruk en WRR

In aanloop naar de onderhandelingen heeft FNV Cabine via een enquête alle leden om hun mening gevraagd over de insteek die wij willen kiezen:

  • Zo willen wij na bijna drie jaar stilstand een goede structurele loonsverhoging van 3% om onze koopkracht in stand te houden en ook enigszins te verbeteren.
  • Daarnaast willen we nu echt stappen maken in het verlichten van de werkdruk. Het niet meer verrichten van werk zonder enige compensatie, gezondere BIP-pakketten en meer rust thuis op de kortere ICA-omlopen, zijn wat ons betreft punten die daaraan kunnen bijdragen.
  • Verder zijn wij bereid om met KLM het gesprek aan te gaan om de ICA-WRR aan te passen. Wij vinden namelijk dat partijen in alle zorgvuldigheid en met inachtneming van het 8-urige werkdag beginsel moeten kijken naar een evenwichtigere WRR. Een WRR die bijvoorbeeld meer rust biedt op de kortere omlopen en de scherpe kantjes van de verre bestemmingen afhaalt, waarbij de uitvoering van het beleid rond het wel of niet rusten aan boord in handen komt van de Sr. Purser.

De respons van onze leden was groot. Een overweldigende meerderheid van 91% was voor de voorstellen. Daarmee heeft de Cao-delegatie mandaat om de onderhandelingen in te gaan.

Investeren in cabinepersoneel

Er werden door onze leden ook vele creatieve suggesties gedaan. Van een ruimere aanrijtijd tijdens reserve tot een roep voor een beter ouderenbeleid. Sommige voorstellen die werden gedaan raken de Cao, andere zijn meer bestemd voor de medezeggenschap en liggen daarmee op de tafel van de groepscommissie. FNV Cabine zal erop toezien dat de veel voorkomende voorstellen verder worden opgepakt in het overleg met KLM. Voor nu zal het een grote uitdaging worden om de gekozen inzet overeind te houden. Met de steun van onze achterban en met de overtuiging dat het na jaren van verslechteringen en crisis-Cao’s nu toch echt tijd is dat er weer wordt geïnvesteerd in het cabinepersoneel, zullen wij er alles aan doen om onze punten af te dwingen.     

Voormasseren

In aanloop naar de onderhandelingen is KLM een offensief gestart. Via de groots aangepakte sessies van Pieter Elbers in het A4 Hotel en die van Paul Elich in het Steigenberger Hotel wordt medewerkers heel subtiel een eenzijdig beeld voorgehouden. Men wordt opgeroepen ideeën te delen via MyCao. Het lijkt welhaast een brainwash methode waarbij het bedrijf met stemmingmakende communicatie verdeeldheid zaait tussen verschillende groepen collega’s. Cockpit versus cabine, voltijders versus deeltijders, éénbanders versus tweebanders, kader versus niet-kader en ga zo maar door. Ook worden er vergelijkingen getrokken met andere luchtvaartmaatschappijen die absoluut geen hout snijden. Appels met peren vergelijken heet dat. En dat alles gevoed door de waan van de dag in de hoop dat het korps de cabinebonden zal oproepen om toch vooral akkoord te gaan met verslechteringen.

Wij laten ons echter niet van de wijs brengen. Vanuit onze verantwoordelijkheid zullen wij te allen tijde op zoek gaan naar een balans tussen de belangen van het bedrijf en die van onze collega’s en hun arbeidsvoorwaarden. In alle zorgvuldigheid en met een constructieve opstelling hopen wij te komen tot een breed gedragen resultaat op basis van een win-win scenario.  

“Op korte termijn resultaten”

Inmiddels heeft KLM ons een uitnodiging gestuurd voor de eerste Cao-sessie in Zeist op 18 en 19 december. Een citaat daaruit: “De situatie van KLM noopt tot maatregelen op de zowel korte als de langere termijn. Leading principle hierbij is, dat het sneller, eenvoudiger en goedkoper moet”.

Het is jammer dat KLM er voor kiest om, nog voordat de onderhandelingen zijn gestart, keihard in te zetten op versobering van arbeidsvoorwaarden. Gelukkig hebben wij daar, als vertegenwoordigers van het cabinepersoneel, ook nog wat van te vinden. 

Visie

Met sneller, eenvoudiger en goedkoper gaat Pieter Elbers de race niet winnen. De KLM Directie moet eerst maar eens laten zien welke visie men heeft. Meer dan zwalkend beleid heeft FNV Cabine de afgelopen jaren in ieder geval niet gezien.

  • Tot September 2014 is ons door de Directie van KLM, maar zelfs ook door de CEO van de Air France/KLM Group (Alexandre de Juniac) verteld dat Transform 2015 op koers lag en werd iedereen daarvoor geprezen. Wat is er in 3 maanden tijd gebeurd waardoor de situatie volgen de bedrijfsleiding nu opeens zo dramatisch is?
  • Welk beleid was er toen de Ryanairs en Easyjets van deze wereld zich aandienden? Destijds werden ze niet gezien als concurrenten. “Zij vlogen immers slechts point to point”.
  • Waarom is KLM zo laat met innovaties zoals de flat beds als standaard in de C-Class? Waarom is KLM altijd “smart follower” in plaats van “in the lead”?
  • Luchtvaartmaatschappijen onderscheiden zich niet meer met vliegtuigtypes of met catering, maar wel met hun personeel. Waarom moet juist het frontline personeel inleveren als zij volgens de Directie het verschil maken?
  • En ook belangrijk: Welke offers gaat de bedrijfsleiding zelf brengen als men vindt dat de situatie zo ernstig is? 

Harde lijn

Dat KLM een harde lijn kiest is duidelijk. Meer werken voor hetzelfde salaris, of misschien zelfs voor minder. FNV Cabine is een realistische overlegpartner. We gaan de onderhandelingen voeren met oog voor de toekomstbestendigheid van KLM, maar ook met oog voor behoud van onze goede arbeidsvoorwaarden. Dat is wat onze leden van ons mogen verwachten.

Redactie FNV Cabine

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief