• Home
  • 2014
  • Cao gesprekken in teken van verslechteringen

Cao gesprekken in teken van verslechteringen

18 december 2014

Op donderdag 18 december 2014 zijn de Cao-onderhandelingen gestart. KLM heeft haar wensenlijst kenbaar gemaakt, met als insteek dat de continuïteit van het  bedrijf centraal staat. Het bedrijf wil met de vakbonden afspraken  maken over het jaar 2015 (Flight Plan 2015). Daarnaast zouden er afspraken gemaakt moeten worden voor de lange termijn (Perform 2020). Alle voorstellen zijn verslechteringsvoorstellen die moeten leiden tot een besparing van 4% per jaar. Zie hieronder de letterlijke voorstelteksten.

Productiviteitsvoorstellen Cabine voor Flight Plan 2015         

  • 0-Cao. KLM stelt voor om het komende jaar geen (exogene) loonsverhoging toe te passen.
  • Aanpassing ICA WRR. KLM stelt voor, vooruitlopend op de afspraken over een nieuwe ICA WRR, ter verhoging van de productiviteit, de A-factor te verlagen naar 1,5.
  • Instroom ACC KLM stelt voor, dat indien is voldaan aan de in het raamwerk opgenomen tekst ten aanzien van negatieve gevolgen voor Nederlandse werkgelegenheid, er in het geval van nulgroei in Nederland geen overleg verplichting bestaat voor het vervullen van vervangingsvacatures en verlenging van bestaande contracten van Aziatisch personeel.
  • Afschaffen vrije dag voor oudere werknemers. In lijn met andere bedrijven stelt voor om de extra vrije dag voor oudere werknemers af te schaffen.
  • Structureel inleveren 1 JV dag in de winter. In de Cao 2011-2014 is voor 2013 en 2014 één JV-dag in de winter komen te vervallen. KLM stelt voor de verlofdag in de winter vanaf 2015 structureel te laten vervallen. Dit betekent dat het jaarrecht met 1 wordt verlaagd. In lijn met deze afspraak wil KLM voor werknemers van 50 jaar en ouder het aantal dagen vrij van dienst in de zomer verlagen van 24 naar 23 dagen.

Productiviteitsvoorstellen Cabine Perform 2020 (niet limitatief)

  • Werk en Rusttijden regeling. In alle vergelijkingen genereert de KLM ICA WRR een hoeveelheid reisverlof, die bovengemiddeld is. Met name op de lange stretches is de hoeveelheid reisverlof lang. Op EUR zou KLM graag naar een vereenvoudiging van de WRR toe gaan.
  • Salaris Purser & Senior Purser. In de vergelijking met onze concurrenten zijn de maxima van de purser en senior purser schalen hoog. Ook de promotiesystematiek leidt tot niet marktconforme promotiestappen.
  • Cabinesamenstelling. KLM wil in gesprek over de houdbaarheid, effectiviteit en efficiëntie van de huidige functiestructuur (senior purser, purser, tweebander en eenbander) en de inzetbaarheid van de verschillende functionarissen binnen het netwerk.

Geen eenzijdige verslechteringen

Wij hebben KLM laten weten dat wij onze voorstellenlijst hebben ingediend met een duidelijke agenda. Er zal weer geïnvesteerd moeten worden in het cabinepersoneel. Daarnaast zijn we bereid onze verantwoordelijkheid te nemen voor wat betreft de toekomstbestendigheid van het bedrijf. Wij zullen echter niet meedoen aan een traject waarbij er alleen ruimte is voor verslechtering van arbeidsvoorwaarden. We hebben KLM dan ook aangegeven alleen nut te zien in verder overleg als we op constructieve wijze ook onze ideeën zullen bespreken. In dat kader past geen “o-lijn” en eenzijdige verslechteringen. Het is nu aan KLM om aan te geven of men in wil gaan op ons procesvoorstel

Hoe nu verder?

Op 12 januari 2015 zal onze CEO Pieter Elbers nog een nadere toelichting geven op de vele vragen die er nog leven. Vervolgens wordt het overleg op 15 en 16 januari 2015 hervat.

Namens de Cao-delegatie,

Zakaria Boufangacha, Annetje Koreman, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief