Skip to main content

Ongelijk speelveld Europese luchtvaart leidt tot Race to the Bottom

18 maart 2016

Vakorganisaties van werknemers en werkgevers in de luchtvaart scharen zich expliciet achter het onlangs gelanceerde initiatief van Europeans for Fair Competition (E4FC). Ook FNV Cabine steunt dit initiatief, dat zich tegen de ‘Open Skies’-overeenkomsten met de Golfregio richt. Op dit moment zet Europa de deur wagenwijd open voor luchtvaartmaatschappijen uit de Golfregio die door de staat excessief worden gesteund. Ook ‘low cost carriers’ mogen zonder voorwaarden Nederlandse luchthavens aandoen. Hierdoor ontstaat er een ongelijk speelveld waar traditionele Europese luchtvaartmaatschappijen niet tegen op kunnen boksen. Het gevolg: Druk op fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een enorm gevaar voor de werkgelegenheid in de Europese luchtvaartindustrie.

 

Doorgeslagen liberalisering

Zakaria Boufangacha, bestuurder FNV Cabine: “De liberaliseringsagenda van de Europese Commissie en Den Haag, maakt dat ook Schiphol met open armen dit soort staatsgesubsidieerde maatschappijen ontvangt. Of zij nu voldoen aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of op een eerlijke wijze de concurrentie aangaan, is daarbij minder relevant. De doorgeslagen liberalisering van de luchtvaartsector leidt tot enorme druk op kwaliteitsbanen en de werkgelegenheid op Schiphol. Deze ‘race to the bottom’ moet stoppen! Dit kan door een gelijk speelveld te creëren. E4FC zet zich daar maximaal voor in en daarom steunt óók FNV Cabine deze campagne.”

 

Europeans for fair competition

E4FC wil iedereen duidelijk maken dat er veel banen verloren gaan als deze gesponsorde maatschappijen uit het Midden-Oosten hun gang kunnen blijven gaan. Daarnaast is het doel om via een gecoördineerde lobby een onderhandelingsmandaat af te dwingen voor de Europese Commissie. Dat mandaat moet gericht zijn op eerlijke concurrentie in de luchtvaart en transparantie volgens Europese standaarden m.b.t. het verkrijgen van staatssubsidies voor luchtvaartmaatschappijen.  E4FC wil dit probleem centraal gecoördineerd vanuit Europa aanpakken via een gerichte campagne. Voor meer informatie: www.e4fc.eu.

 

Zand in banenmotor

Oneerlijke concurrentie van maatschappijen onderling zorgt ervoor dat er zand in de banenmotor van Schiphol loopt. Ondanks de almaar groeiende passagiersstromen, blijft de banengroei achter. Het dereguleringsbeleid van de Europese Commissie heeft de Europese luchtvaartmaatschappijen in de problemen gebracht, waardoor hun prestaties inmiddels achterblijven bij die van Amerikaanse carriers. Desondanks wil de Europese Commissie in haar nieuwe luchtvaartstrategie gewoon verder gaan op dezelfde weg met ambitieuze plannen om de markt nog verder te liberaliseren, zonder de bijbehorende maatregelen om de veiligheid, sociale standaarden en een gelijk speelveld te garanderen. FNV Cabine vindt dat dit moet stoppen en eist meer kwaliteit, zekerheid en veiligheid in de sector.

 

Redactie FNV Cabine