Skip to main content

Stem lijst 1: FNV Cabine!

08 april 2016

Beste leden, collega’s,

 

thumb fnvcabine lijst1Het zal je niet zijn ontgaan. De Medezeggenschapsverkiezingen 2016 voor Groepscommissie en Ondernemingsraad zijn in volle gang! Vanaf 30 maart t/m 19 april kan er gestemd worden op kandidaten van FNV Cabine. Zij staan de komende weken in het Bemanningencentrum voor je klaar om duidelijk te maken waarom een stem op FNV Cabine zo belangrijk is. Ga bij ze langs, maak een praatje, drink een kop koffie en stem meteen op de kandidaat van je voorkeur.

 

Waarom FNV Cabine?

FNV Cabine is de vakbond voor en door het KLM Cabinepersoneel. Het Dagelijks Bestuur, de leden van de helpdesk, de cao-delegatie, onze vertegenwoordigers in de Medezeggenschap, het pensioenfondsbestuur en alle andere overlegorganen bij KLM, ze bestaan allen uit cabinecollega’s in een perfecte mix van alle functies aan boord, van éénbander tot Sr. Purser. Onze vakbondsbestuurder, die namens onze leden de onderhandelingen voert m.b.t. onze arbeidsvoorwaarden, is in dienst van FNV Luchtvaart en dus niet verbonden aan KLM. Wij zien zo’n onafhankelijke positie als een vereiste om de belangen van onze leden optimaal te kunnen behartigen.

 

Je beslist zélf mee

Wij zijn een democratische vereniging. We onderscheiden ons met een zakelijke en professionele grondhouding richting KLM als werkgever. Onze leden hebben de laatste en belangrijkste stem bij voorstellen over de cao en andere overleg onderwerpen. Stemming gebeurt schriftelijk en digitaal door middel van referenda. Transparantie staat bij ons hoog in het vaandel. Regelmatig wordt er gecommuniceerd met onze leden en wordt individueel om hun mening gevraagd.

 

Meer FNV Cabine

FNV Cabine heeft sinds 2005 flink aan de weg getimmerd. We zijn continu alert op nieuwe ontwikkelingen. Dat heeft geleid tot een frisse wind door de decennialange monopolistische belangenbehartiging van het KLM Cabinepersoneel. Aan de cao-tafel is het ons gelukt om een gelijkwaardige en invloedrijke partij te zijn. KLM kan niet meer om ons heen en we houden alle partijen aan tafel maximaal bij de les.

 

Geen loze kreten

Voor ons geen loze kreten, maar successen op de inhoud. Dat blijkt wel uit een aantal van onze overwinningen van de afgelopen tijd:

 

  • Deeltijdmogelijkheid na één jaar (was drie jaar).
  • Purser terug boven de sterkte op vluchten waar er rust volgens de CAO Bijlage 5 artikel 4.4 en 4.10 (welke de rust regelt bij >11.30 vlieguren of 14.30 GVDT) moet worden gegeven en wordt 1 CA toegevoegd.
  • Afschaffing PBS (De meerderheid van het korps stemde PBS weg op basis van de door FNV Cabine bij KLM afgedwongen evaluatie).
  • Uitbreiding maximale periode onbetaald verlof met behoud van senioriteit naar twee jaar (was zes maanden).
  • Compensatie van de KO 1:0 (was voorheen gratis).
  • KLC variant voor Europa van de baan en overleg geclaimd wanneer de Europaproductie op een andere manier wordt ingevuld.
  • Recurrent Engels voor kader afgeschaft.
  • Afgedwongen korte looptijd van de cao (15 maanden) om de bedrijfssituatie opnieuw te kunnen beoordelen.
  • Reguliere afbouw van de verzoekenteller voor de “B737 only” vliegenden in geval van afwezigheid langer dan drie maanden (voorheen kreeg deze groep het gemiddelde van de functie na betermelding).

 

Elke stem telt!

Zorg ervoor dat wij deze lijst met successen verder kunnen aanvullen. Zorg daarom voor meer FNV Cabine, ook in de Medezeggenschap. Stem voor Groepscommissie en Ondernemingsraad op een kandidaat van lijst 1: FNV Cabine! Op 30 maart jl. heb je daarvoor op je KLM4u emailadres een mail ontvangen van Webelect, het bedrijf dat deze verkiezingen voor KLM faciliteert. Woensdag 13 april ontvang je een herinneringsmail. We willen je alvast hartelijk bedanken voor je stem!

 

De kandidaten voor Groepscommissie en Ondernemingsraad:

 

Constance Hage, Dorien Visser, Lottie Bakker, Obet de Goede, Samira van Huychem, Annika van de Steeg, Marijke Poortvliet, Evelijn in ’t Veld, Anne Uitgeest, Peter Steinbach, Patrick Pit, Huib den Ouden, Richard van der Voort, Djaranah Ruhuputty, Damaris Soumokil, Anne van Doorn, Frank Tabbers, Kim Dieters, Danny Li, Lincy van der Voort, Rolf Welgraven, Marc Wollrabe, André Woertman en Ruud Horevoorts.

 

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!