Skip to main content

Oprichting Stichting Anti Skid Groep KLM Cabine

09 april 2016

thumb logo ASGDe Stichting Anti Skid Groep (ASG), opgericht in juli 2013, hield zich in de eerste jaren van haar bestaan bezig met het helpen en begeleiden van verkeersvliegers die op problematische wijze medicijnen, alcohol of drugs gebruikten met risico’s voor veiligheid en/of gezondheid. Vanaf vandaag kunnen ook KLM cabinecollega’s een beroep doen op de hulpverlening van de ASG.

Problematisch middelengebruik

Het doel van de stichting is het bevorderen van de vliegveiligheid, het welzijn van betrokken collega’s en het beschermen van hun carrière. ASG zal de behandeling en nazorg van vliegende medewerkers die aan problematisch middelengebruik (PMG) lijden coördineren. De behandeling is geheel gericht op gezonde re-integratie in de vliegende functie. Men zal daarbij werken volgens het principe dat het probleem wordt vastgesteld en erkend, om vervolgens de verslaafde te behandelen waarbij met name een goede nazorg de sleutel tot succes lijkt. Daardoor wordt inmiddels bij de vliegers een 90% succesrate behaald.

Anonieme begeleiding

De stichting  ASG zorgt voor het samenbrengen van meldingen op één centrale en vertrouwelijke plek om in een vroeg stadium collega’s met PMG te helpen. Deze hulp wordt door de stichting ASG vervolgens autonoom en anoniem gegeven. De betrokkene sluit hiertoe een overeenkomst met de stichting die verder het gehele traject volgt en begeleidt.

Uitstekend initiatief

De afgelopen twee jaar is er door KLM, FNV Cabine en VNC intensief samengewerkt om aan de activiteiten van de stichting voor cabinecollega’s vorm en inhoud te geven, ook m.b.t. uitvoerende taken. Een aantal van onze leden staat dan ook in de startblokken om voor de stichting aan de slag te gaan.

Noodzaak tot neutraliteit

Als vakorganisatie en belangenbehartiger zullen we erop toezien dat de uitvoering van ASG plaatsvindt zoals deze bedoeld en overeengekomen is. Financieel zal FNV Cabine echter niet bijdragen en geen zitting nemen in het bestuur van ASG onder andere om de volgende redenen.

  • FNV Cabine vindt het de primaire verantwoordelijkheid van KLM om zorg te dragen voor verslavingsproblematiek in het korps. De kosten hiervan horen in onze optiek daarom thuis bij de werkgever.
  • FNV Cabine hecht veel waarde aan een zo neutraal mogelijke vakbondspositie. Wij zijn van mening dat onze rol als belangenbehartiger in de knel kan komen als één van onze leden te maken krijgt met een ASG-traject en daarbij aanklopt voor vakbondsondersteuning.

Wij betreuren het dat de constructieve bijdrage van FNV Cabine volledig is genegeerd in de brief die alle collega’s hierover vandaag, 9 april, van KLM hebben ontvangen. Dat verdient geen schoonheidsprijs. Desondanks willen we alle betrokkenen bij KLM en VNC bedanken voor de goede samenwerking gedurende dit traject en zijn trots op de uiteindelijke totstandkoming van dit mooie gezamenlijke resultaat!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!