Skip to main content

Mooie resultaten eerste kwartaal 2016

07 mei 2016

Op woensdag 4 mei 2016 zijn door de KLM Directie de kwartaalcijfers van Air France/KLM gepresenteerd aan Vakbonden en Ondernemingsraad. In de Panoramazaal van het KLM hoofdkantoor in Amstelveen was daarbij namens FNV Cabine aanwezig bestuurder Zakaria Boufangacha.

Forse verbetering

Ten opzichte van het eerste kwartaal 2015 laten de cijfers een substantiële verbetering zien. Het operationeel resultaat is -7 miljoen Euro. Dat is een verbetering van 176 miljoen Euro. Het netto resultaat van 18 miljoen betekent zelfs een verbetering van 284 miljoen Euro. De cijfers van het eerste kwartaal zijn in lange tijd niet zo goed geweest. In de Passenger Business is er zelfs sprake van een operationeel positief resultaat van 43 miljoen Euro, terwijl er vorig jaar nog sprake was van een verlies van 107 miljoen. Normaliter zijn de cijfers in het eerste kwartaal zeer verliesgevend en moet KLM het vooral van het tweede en derde kwartaal hebben.

Beter dan verwacht

Het is goed te zien dat de fors verbeterde bedrijfssituatie niet alleen te danken is aan de lage brandstofprijs. Ook de verlaging van de kosten en het generen van extra inkomsten hebben een groot aandeel in de goede cijfers. KLM breed zijn de kosten per eenheid met 2,6% afgenomen. In de Passage Business is er zelfs sprake van een verlaging van de kosten per eenheid van 3,7%. De operationele kosten zijn hier zelfs 6,7% lager uitgevallen dan vorig jaar!

De productiviteitsafspraken uit de cao hebben ervoor gezorgd dat er sprake is van een structureel positief effect op de bedrijfsresultaten. De directie sprak dan ook van een ‘beter dan verwacht’ resultaat en dat ‘we daar best blij mee mogen zijn’. Tegelijkertijd is het de uitdaging om deze resultaten door te zetten voor de rest van het jaar, aldus de directie. De zomerperiode ziet er in ieder geval erg goed uit. Het belooft dan ook een goed jaar te worden.

Oneerlijke concurrentie

De luchtvaartsector blijft erg volatiel en er is sprake van moordende en zelfs oneerlijke concurrentie. Voor een bedrijf als KLM is dat laatste het grootste gevaar. FNV Cabine zet zich daarom maximaal in om de politiek en Schiphol ervan te doordringen dat er sprake zal moeten zijn van een eerlijk speelveld. In dat kader hebben we, samen met alle luchtvaartbonden, de KLM directie in een brief opgeroepen om zich hier ook veel meer voor in te zetten.

Tijd om te investeren in personeel

Inmiddels is op 1 april 2016 de cabine-cao verlopen. Het korps heeft de afgelopen jaren een aanwijsbare bijdrage geleverd aan de verbeterde bedrijfssituatie. FNV Cabine heeft in de cao-discussie van begin af aan gesteld dat het bedrijf er naar omstandigheden goed voorstond, maar dat we bereid waren het bedrijf toekomstbestendiger te maken. Kijkend naar de huidige cijfers kunnen we stellen dat KLM een gezonder bedrijf is geworden. De schuldenpositie is verbeterd en er is sprake van een zeer comfortabele kaspositie.

FNV Cabine zal haar verantwoordelijkheid blijven nemen om het bedrijf gezond te houden om zo werkgelegenheid en fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden te waarborgen. Te allen tijde zullen wij de balans opmaken waar het bedrijf staat en wat er geïnvesteerd kan worden in werknemers. Zo vinden wij dat na jaren van loonmatiging en productiviteitsverhogingen, het korps nu ook wat terug moet zien van de verbeterde resultaten. De driekoppige directie plukt hier overigens wel de vruchten van. Over 2015 hebben zij beloningen uitgekeerd gekregen van grofweg 85% en 50% van hun jaarsalaris. Onze leden kunnen er op rekenen dat FNV Cabine zich de komende cao-onderhandelingen zal gaan inzetten voor rechtvaardige investeringen in het korps.

Redactie FNV Cabine