Skip to main content

Luchtvaartbonden pleiten voor meer actie in Actieagenda Schiphol

18 mei 2016

Op initiatief van FNV Luchtvaart en de VNV hebben alle luchtvaartbonden de handen ineen geslagen om te pleiten voor concretere overheidsmaatregelen om de positie van Luchthaven Schiphol te versterken. De belangen van werknemers en home carrier KLM moeten veel meer worden veiliggesteld, stellen zij in een position paper aan de politiek. 

Dreigen

De problemen op Schiphol zijn talrijk. Er verdwijnen steeds meer vaste banen, arbeidsvoorwaarden worden aangetast, de werkdruk neemt toe en staatsgesubsidieerde maatschappijen uit het Midden-Oosten veroveren de Europese markt. Door oneerlijke concurrentie wordt de hub-functie van Schiphol en de positie van home carrier KLM zwaar aangetast. Carriers die sociale premies en belastingen omzeilen, verdragen schenden en mensenrechten met voeten treden, dreigen de norm te gaan stellen in de luchtvaartsector.

Actiepunten

De op 29 april jl. uitgebrachte Actieagenda Schiphol is het antwoord van de regering op de hedendaagse uitdagingen in de sector. De luchtvaartbonden zijn echter van mening dat er daadkrachtiger acties vereist zijn om de kwaliteit, zekerheid en veiligheid op Schiphol te borgen. Concreet wordt een tiental actiepunten aangedragen om Schiphol haar belangrijke positie voor de Nederlandse economie te laten behouden en zo duurzame werkgelegenheid te creëren.

Lees hier de position paper waarin de voorgestelde acties staan die wat de bonden betreft in de Actieagenda Schiphol een plaats zouden moeten krijgen. De komende periode zal FNV zich maximaal inzetten om de politiek ervan te overtuigen dat meer actie noodzakelijk is.

Redactie FNV Cabine