Skip to main content

Collega's van FNV Grond bereiden acties voor

27 juli 2016

Het zal niemand zijn ontgaan dat de leden van FNV Grond bezig zijn met het voorbereiden van acties. Zowel op Social Media, in interne publicaties als in de landelijke pers worden hierover veel halve waarheden en zelfs onwaarheden verkondigd. Daarom wat achtergronden bij de actuele situatie.

Besprekingen mislukt

Op 1 juli j.l. eindigde de cao-afspraken die KLM met de grondbonden maakte voor een periode van anderhalf jaar. Op dat moment zijn de onderhandelingen voor een nieuwe grond-cao gestart. Net als in de cabine is de situatie op de grond complex en is KLM in dit proces een keiharde partij gebleken. FNV Grond is in de besprekingen tot het uiterste gegaan om met KLM tot een aanvaardbaar totaalpakket te komen. Helaas is dat niet gelukt. In samenspraak met alle grondleden is er vervolgens besloten om KLM een ultimatum te stellen. In de wereld van onderhandelen betekent dit dat het totaalpakket dat KLM met FNV Grond had kunnen overeenkomen niet meer aan de orde is. Het ultimatum verliep afgelopen dinsdag 26 juli om 18.00 uur.

Cao-eisen grondpersoneel

Na jaren van verslechteringen en 0-lijnen eisen onze collega’s van FNV Grond 1% loonsverhoging per 1 januari 2017 met een minimum van 75 Euro bruto per maand. Daarnaast wil men meer vaste banen voor de vele uitzendkrachten die al jaren op onzekere arbeidsvoorwaarden structureel werk doen. Verder worden er geen verslechteringen geaccepteerd van het aantal vakantie- en seniorendagen, zodat iedereen in staat is om gezond zijn pensioen te halen.

Halfjaarcijfers

Net als FNV cabine, vindt ook FNV Grond dat KLM weer moet investeren in haar medewerkers, juist nu het weer beter gaat met het bedrijf. De vandaag gepresenteerde halfjaarcijfers bevestigen dit. Die cijfers zijn wederom een verbetering ten opzichte van vorig jaar. De KLM-directie zegt bij monde van Pieter Elbers zelfs trots te zijn op de verbetering van het operationele resultaat van KLM. Een verbetering van maar liefst 286 miljoen Euro en een recordaantal passagiers van 14,4 miljoen in de eerste zes maanden van 2016.

Actietraject

Donderdag 28 juli a.s. zal een deel van onze grondcollega’s actie voeren. In tegenstelling tot wat er in de landelijke pers wordt beweerd zullen die acties in eerste instantie publieksvriendelijk zijn en zullen onze passagiers niet geraakt worden. Van een eventuele staking is vooralsnog helemaal geen sprake. De acties zullen zorgvuldig worden opgebouwd met als doel de directie te bewegen alsnog tot een akkoord te komen. Concreet worden er tussen 09.00 uur en 13.00 uur geen vracht en poststukken in vertrekkende vliegtuigen geladen. Vanaf 13.00 uur hervatten KLM-medewerkers de aanvoer naar het platform. Onze passagiers krijgen in diezelfde periode bij de incheckbalies een kadootje van het grondpersoneel van KLM en uitleg over de reden van de acties.

Race to the bottom moet stoppen

De doorgeslagen concurrentie in de luchtvaartsector leidt tot druk op kwaliteitsbanen en de werkgelegenheid op Schiphol. Dat KLM wil meegaan in deze race naar de bodem vindt FNV Cabine onverstandig. In plaats van de continue aanvallen op onze arbeidsvoorwaarden, zou de KLM-directie er verstandig aan doen om, samen met ons, de druk richting Schiphol, Politiek Den Haag en Europa op te voeren voor meer bescherming van ons bedrijf en daarmee onze werkgelegenheid. Want waar ligt de grens? Gaan we op deze manier verder totdat er geen vaste banen meer over zijn en we het normaal vinden dat onze collega’s van passage, cargo of op het platform genoegen moeten nemen met het minimumloon?

Solidair

FNV Cabine is onafhankelijk, maar solidair met alle collega’s van FNV Grond. We durven de stelling aan dat het redelijk is wat zij van KLM eisen. Wij staan voor goede en hoogwaardige werkgelegenheid in het hele bedrijf met respectvolle arbeidsvoorwaarden. Het gaat niet slecht met KLM, de cijfers bewijzen dat. Laat je dus niet van de wijs brengen dat het bij FNV Grond aan realiteitszin ontbreekt. Wij hopen dan ook dat de KLM-directie tot inzicht komt en snel bereid zal zijn tot het sluiten van een akkoord met onze grondcollega’s!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!