Skip to main content

Stakingsdreiging bij Ground Services

03 augustus 2016

FNV Grond heeft haar leden werkzaam bij Ground Services opgeroepen, om op woensdag 3 augustus van 19.30 tot 21.00 uur het werk te onderbreken. KLM kan dit voorkomen door substantieel tegemoet te komen aan de eisen die FNV grond gesteld heeft in haar ultimatum. Dat is de strekking van de aanzegging van FNV Grond aan KLM met betrekking tot hun cao-conflict.

Cao-eisen grondpersoneel

Zoals we eerder hebben gecommuniceerd, eisen onze grondcollega’s, na jaren van verslechteringen, werkdrukverhogingen en een nullijn van 4 jaar, 1% loonsverhoging per 1 januari 2017 met een minimum van 75 Euro bruto per maand. Daarnaast willen zij meer vaste banen voor de vele uitzendkrachten die al jaren op onzekere arbeidsvoorwaarden structureel werk doen. Verder worden er door hen geen verslechteringen geaccepteerd van het aantal vakantie- en seniorendagen, zodat iedereen in staat is om gezond zijn pensioen te halen.

Race to the bottom moet stoppen

De doorgeslagen concurrentie in de luchtvaartsector leidt tot druk op kwaliteitsbanen en de werkgelegenheid op Schiphol. Dat KLM wil meegaan in deze race naar de bodem vindt FNV Cabine zeer onverstandig. De cao-onderhandelingen bij Cabine moeten nog beginnen. Maar ook bij ons wordt met het breeduit communiceren van een “visiedocument” onder het mom van “alles voor de klant” alvast een voorschot genomen op verslechteringen van onze arbeidsvoorwaarden. Het verdwijnen van de Purser boven de sterkte, het verder versoberen van de WRR, geen Purser meer op Europa. Het zijn enkele voorbeelden van de vele wensen die de KLM-directie onder het mom van haar Perform 2020 doelstellingen zal doordrukken, als wij hiertegen niet in verzet komen. De directie schroomt niet om de cabinebonden hierbij onder druk te zetten door te dreigen met verlies van werkgelegenheid of het bewust creëren van tekorten aan personeel in de planning.

De grens is bereikt

In plaats van de continue aanvallen op onze arbeidsvoorwaarden, zou de KLM-directie er verstandig aan doen om, samen met ons, de druk richting Schiphol, Politiek Den Haag en Europa op te voeren voor meer bescherming van ons bedrijf en daarmee onze werkgelegenheid. Want waar ligt de grens? Gaan we op deze manier verder totdat ons werk in de cabine na een paar jaar niet meer vol te houden is omdat we zijn opgebrand? Er geen vaste banen meer over zijn en collega’s via meerdere uitzendcontracten de eindjes aan elkaar moeten knopen? We het normaal vinden dat onze collega’s van passage, cargo of op het platform (en straks wellicht ook wijzelf) genoegen moeten nemen met het minimumloon? Onze grondcollega’s trekken nu de streep in het zand en geven het signaal af ‘tot hier en niet verder’.

Solidair

FNV Cabine vaart haar eigen koers in het belang van het KLM Cabinepersoneel, maar is solidair met onze collega’s op de grond. We durven de stelling aan dat het redelijk is wat zij van KLM eisen. Net als onze grondcollega’s staan wij voor goede en hoogwaardige werkgelegenheid in het hele bedrijf met respectvolle arbeidsvoorwaarden voor iedereen. Het gaat niet slecht met KLM, de cijfers bewijzen dat. KLM doet er dan ook verstandig aan om in dat licht op korte termijn tot een voor alle partijen aanvaardbaar akkoord te komen. In datzelfde kader roepen wij KLM op om goede en gebalanceerde afspraken te maken m.b.t. de positie en arbeidsvoorwaarden van het cabinepersoneel. FNV Cabine zal zich daarvoor inzetten, waarbij wij hebben bewezen nooit de toekomstbestendigheid van KLM uit het oog te verliezen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!