Skip to main content

Eenzijdige KLM-besluit: Per winterdienst -1 CA op ICA

19 september 2016

Vandaag heeft KLM eenzijdig de maatregel aangekondigd waarmee ze het tekort van 250fte voor het winterseizoen 2016-2017 wil opvangen. Ook de Cabinebonden zijn geïnformeerd over dit eenzijdige KLM-besluit. Met ingang van aanstaande winterdienst zal KLM met -1 CA gaan vliegen op de vliegtuigtypes A330-300, B777-200 en de B787. Voor alle vluchten op de hiervoor genoemde toestellen betekent dit dat met minder mensen hetzelfde product waargemaakt moet worden. Dit heeft een forse verhoging van de werkdruk, minder handen aan boord bij calamiteiten en druk op de flight safety tot gevolg. De KLM-directie voegt hiermee een nieuw hoofdstuk toe aan het eenzijdig opleggen van verslechteringen.

Herhaling van zetten

Gezien het debacle rondom de zomerperiode 2015, waardoor KLM het korps nu nog steeds zo’n 40.000 JE dagen verschuldigd is, zou je denken dat de directie heeft geleerd van haar fouten. Niets is minder waar. Ook dit jaar heeft zij er doelbewust voor gekozen om geen extra mensen aan te nemen, terwijl die wel hard nodig zijn. Hiermee probeert KLM wederom het korps en de vakbonden onder maximale druk te zetten om toch maar tegemoet te komen aan haar onredelijke productiviteitsdoelstellingen. FNV Cabine heeft vorig jaar al laten weten dat zij er niet van gediend is om met het mes op de keel tot afspraken te komen. Al helemaal niet als het gaat om zaken die zeer ingrijpend zijn voor de arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden van het cabinepersoneel. Deze herhaling van zetten vinden wij dan ook zeer onverstandig en zelfs kwalijk.

Goed overleg ver te zoeken

Al geruime tijd roept de KLM-directie onder het credo ‘veranderen, meedoen en winnen’ dat zij tot 2020 ieder jaar een productiviteitsverhoging wil van 4%. KLM lijkt daarbij volledig voorbij te gaan aan het feit dat in goed overleg met werknemersvertegenwoordigers afspraken worden gemaakt over de wensen van het bedrijf en die van de medewerkers. FNV Cabine heeft meerdere malen duidelijk gemaakt dat het korps de afgelopen jaren al veel heeft bijgedragen en het nu tijd is dat zij ook hier wat van terug gaat zien. KLM staat er gelukkig beter voor. Bij Inflight Services is er zelfs sprake van een gezonde bedrijfsvoering. Het paniekvoetbal waarmee deze directie meent te moeten handelen, is dan ook volstrekt onnodig. Het leidt tot grote arbeidsonrust, het is weinig respectvol naar het personeel en zet de boel alleen maar verder op scherp.

KLM halsstarrig

Desalniettemin blijft KLM op dit moment halsstarrig en komt nu dus met het eenzijdige besluit om op de A330-300, B777-200 en de B787 1 CA minder in te zetten. Deze werkdruk verhogende maatregel zet de positie van de Éénbander en Purser maximaal onder druk. Dit terwijl KLM juist een belang heeft bij een voldoende bezetting om de service te bieden die hoort bij een kwaliteitsmaatschappij; Een maatschappij die haar mond vol heeft van woorden als “creating memorable experiences” en zegt haar personeel daarom vooral “passenger intimate” en “customer centric” te willen laten werken. Het blijft bovendien noodzakelijk dat er bij calamiteiten voldoende bemanningsleden zijn om alle risico’s het hoofd te bieden. De huidige cabinebemanningsamenstelling is niet uit de lucht komen vallen, maar is gebaseerd op indicatoren m.b.t. kwaliteit en veiligheid aan boord. Die mogen niet worden losgelaten, zelfs niet als onze directie meent hieraan te moeten tornen om bezuinigingsdoelstellingen te halen.

Oplossing ligt voor het grijpen

Onder het motto “Genoeg is Genoeg” roepen wij KLM op terug te komen op haar besluit. Het bewust gecreëerde tekort van 250fte kan en moet met meer waardering voor het korps worden opgelost. Dit is heel eenvoudig mogelijk. KLM kan er alsnog voor kiezen om uitvragen te doen naar meerwerk en/of de collega’s met een seizoenscontract langer in dienst te houden. Vervolgens kunnen partijen zich verder focussen op het vinden van een oplossing voor het pensioendossier. Om daarna z.s.m. aan de slag te gaan met het afsluiten van een nieuwe cao. Dat zal dan ook het moment zijn waarop op basis van open en reëel overleg kan worden gekomen tot goede cao-afspraken in het belang van het korps en bedrijf.

Instemming is vereist

Op slinkse wijze denkt de KLM-directie alsnog haar productiviteitsdoelstelling voor dit jaar te kunnen doordrukken. Het -1 CA vliegen zou volgens KLM binnen de grenzen van de cao toegestaan zijn. FNV Cabine zet hier openlijk grote vraagtekens bij. In ons denken zou het -1 CA vliegen alleen met instemming van de Cabinebonden ingevoerd kunnen worden. In 2010 zijn hier al afspraken over gemaakt, nadat KLM destijds i.v.m. krapte in de kerstperiode eenzijdig de cabinebemanningssamenstelling dacht te mogen wijzigen. Op het moment dat, in het denken van KLM, de Cabinebonden hier niet over zouden gaan, zou het zomaar kunnen dat de Groepscommissie het instemmingsrecht heeft voordat KLM überhaupt het -1 vliegen mag invoeren. De Wet Op De Ondernemingsraad geeft namelijk aan, dat bij een wijziging van de arbeidsomstandigheden (aan boord) het voorgenomen besluit instemmingsplichtig is. Tot nog toe zijn noch de Cabinebonden, noch de Groepscommissie gekend in het -1 CA besluit. FNV Cabine zal dit samen met de Groepscommissie tot op de bodem uitzoeken.

Vandaag nog spoedbijeenkomst

We kunnen ons heel goed voorstellen dat het aangekondigde besluit om -1 CA te gaan vliegen als een bom is ingeslagen. We willen benadrukken dat de KLM-directie hiervoor eenzijdig kiest en dus volledig de verantwoordelijkheid draagt. Het is dan ook aan haar om alle vragen, onrust, boosheid, gevoel van minachting enz. te managen. Gezien de ernst van de situatie, organiseert FNV Cabine vandaag nog een ingelaste spoedbijeenkomst voor leden en (nog) niet-leden.

Kom vandaag, maandag 19 september, om 18.00 uur naar Schiphol Oost . We zitten in de tent die er staat vanwege de 100 jarig Schiphol viering  tegenover Wings.

Ook al is het zeer kort dag, we roepen iedereen met klem op om alles in het werk te stellen om hierbij aanwezig te zijn. Wij zullen met elkaar de eerste reacties delen en bepalen welke vervolgstappen we zullen ondernemen tegen de aanvallen op de basis en kwaliteit van onze baan. We rekenen op je komst!

Redactie FNV Cabine