Skip to main content

KLM Directie sluit ogen voor toenemende onrust

14 oktober 2016

Deze week is er door het korps actie gevoerd. Het doel is duidelijk: het “-1 CA besluit” moet van tafel. Pas daarna kan het overleg weer worden gevoerd met respect voor het korps. Dus zonder voorwaarden vooraf. Aan de actie-oproep van FNV Cabine is massaal gehoor gegeven. KLM is echter nog niet ingegaan op onze eisen en bagatelliseert in de media de effecten. Wat schrijnender is, is het groeiende disrespect van de directie richting de ruim 9000 collega’s, door de in snel tempo groeiende onrust binnen het korps te negeren. Dit plan moet van tafel en dit plan gaat van tafel.

 

We voeren de druk volgende week op

FNV Cabine zal samen met leden en niet-leden de druk op KLM gaan opvoeren om op die manier het bedrijf te dwingen haar voorgenomen besluit in te trekken. We gaan er volgende week een tandje bovenop doen zodat KLM gaat voelen dat het ons menens is. De directie doet er goed aan de overduidelijke signalen vanuit het korps zo snel mogelijk ter harte te nemen om erger te voorkomen.

Weerstandskas

De vastberadenheid om de KLM-directie tot de orde te roepen is groot. Daarbij zullen we, als het noodzakelijk is, alle middelen gebruiken die ons ter beschikking staan. Onze zogenaamde “weerstandskas”, een financiële buffer vanuit de landelijke FNV-organisatie waarmee acties en mogelijke stakingsuitkeringen gefinancierd worden, is sinds deze week geopend en beschikbaar!

Aanzegging aan KLM

FNV Cabine zal KLM op zondag 16 oktober een aanzegging doen over nieuw te voeren acties die met ingang van maandag 17 oktober gaan plaatsvinden. Zondagavond as. zal FNV Cabine over de concrete inhoud daarvan publiceren op www.fnvcabine.nl en een nieuwsbrief uitdoen. Houd dus je mailbox in de gaten. Verder zal er vanaf maandag weer volop geflyerd worden door collega’s op het bordes voor het bemanningencentrum en kun je daar terecht voor informatie. Je staat er dus niet aleen voor. FNV Cabine staat letterlijk en figuurlijk achter je. Samen sterk! Je steentje bijdragen? Graag! Je bent van harte welkom om ons te helpen met flyeren. Stuur even een mailtje naar info@fnvcabine.nl voor data en tijden.

Nogmaals: Je hebt recht om actie te voeren

Het recht om actie te voeren is vastgelegd in het Europees Sociaal Handvest. FNV Cabine heeft als onderdeel van de FNV organisatie zorgvuldig getoetst of deze actie binnen de juridische grenzen is.   

FNV Cabine is verantwoordelijk

Nu FNV Cabine je oproept om actie te voeren is FNV Cabine daarvoor als vakbond verantwoordelijk. Dat betekent dat je op individueel niveau als actievoerder geen enkele schade kunt oplopen door mee te doen aan deze actie. KLM mag je niet intimideren, je kunt niet worden ontslagen, je IPB-faciliteiten kunnen niet worden ingetrokken en je salaris mag niet worden verlaagd. Geen enkele vorm van intimidatie door KLM is toegestaan. Dat geldt voor leden én voor niet-leden, mits zij zich strikt aan het actieparool houden. Vanuit het Europees Sociaal Handvest is een brede bescherming van de actievoerder geborgd, het tornen van KLM aan dit grondrecht is dan ook absoluut niet toegestaan.

Calamiteiten

Wanneer je te maken krijgt met intimidatie door leidinggevenden of collega’s, omdat je meedoet aan de actie, dan kun je contact opnemen met de Actie Hotline door te bellen met 06 5140 5914 of per mail via info@fnvcabine.nl. Dat geldt voor leden en niet-leden. Deze telefonische Hotline is vanaf maandag 17 oktober ook weer bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur voor alle vragen en opmerkingen met betrekking tot het actietraject!

Tenslotte: Krapte in de planning

Zowel FNV Cabine als VNC zijn van mening dat KLM momenteel bewust krapte in de planning creëert. Met name in de afgelopen weken worden veel collega’s door Crew Control benaderd om te bewilligen in hun RV of NIZ. Wanneer je daarop ingaat kan dat aardig wat CS op je teller opleveren, maar daarmee speel je ook KLM in de kaart. Naast de 40.000 JE dagen die KLM ons nog verschuldigd is loopt hiermee de schuld van KLM aan het korps alleen maar op. Wanneer je de ontvangen CS dagen kunt verzilveren is maar zeer de vraag. Het is natuurlijk aan een ieder om wel of niet op deze verzoeken van het bedrijf in te gaan. Realiseer je echter wel dat je over het merendeel van je CS dagen geen zeggenschap hebt en KLM ze zal gebruiken als specie om je indeling voor het bedrijf zo efficiënt mogelijk te maken.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!