Skip to main content

Werkonderbrekingen op maandag 24 oktober!

21 oktober 2016

De KLM-directie blijft halsstarrig weigeren in te gaan op de eis van FNV Cabine om het “-1 CA besluit” van tafel te halen. Zij blijft respectloos vasthouden aan haar eenzijdige bezuinigingsdoelstelling. FNV Cabine constateert dat KLM niet in overleg wil zonder voorwaarden vooraf en niet gevoelig lijkt voor de acties die door een groot deel van het korps de afgelopen weken zijn gevoerd. Dat brengt ons tot de conclusie dat we over moeten gaan tot het voeren van hardere acties.

Actieparool voor maandag 24 oktober 2016

Het actiecomité van FNV Cabine roept alle Cabin Crew, werkzaam bij KLM Inflight Services, op tot het houden van werkonderbrekingen voor de duur van 10 minuten direct na de cabin crew briefing voor iedere vlucht van KLM die vanaf Schiphol vertrekt op maandag 24 oktober 2016 tussen 05.00 uur en 23.00 uur. Verdere actie-instructies volgen later.

Het is nu of nooit

De KLM-directie zet de arbeidsverhoudingen maximaal op scherp. zij eist voor een periode van 5 jaar een jaarlijkse productiviteitsverbetering van 4%. Dat is een ingreep van in totaal bijna 22%! En dat is nog maar het begin, want de plannen voor daarna zijn slechts een kwestie van afwachten. Wanneer we als korps nu niet in opstand komen om deze race to the bottom te stoppen, dan laten we ons voor altijd vleugellam maken.

Doe ook mee!

Doe ook mee met de aangekondigde werkonderbrekingen! Lid of geen lid, we zijn allemaal collega’s en hebben hetzelfde doel. Het is dan ook van groot belang dat we massaal meedoen met de acties, voor de toekomst van jezelf en al je collega’s. De samenwerking met VNC lijkt zich ondertussen te verstevigen. De eisen aan de KLM zijn in ieder geval identiek. We zullen dan ook met elkaar moeten blijven optrekken om ons gezamenlijke doel te bereiken. 

Geen draagvlak

KLM sluit de ogen voor de razendsnel oplopende onrust in het korps. De KLM-directie negeert het feit dat er geen enkel draagvlak is voor haar -1 CA plannen en lijkt elk gevoel met de realiteit volledig kwijt te zijn. Cabin Crew Management doet er zelfs nog een schepje bovenop door de nieuwe werkmethodiek via een mailtje als voldongen feit te presenteren. Die methodiek is nauwelijks werkbaar, voert de werkdruk aan boord maximaal op en is een slag in het gezicht van het altijd zo loyale korps. Daarnaast is deze werkinstructie een ondermijning van de cao, want het heeft er alle schijn van dat de Purser verkapt toch in de werkmethodiek is ingedeeld. Het is verbluffend te zien hoe het management in staat is om met haar rigoureuze plannen in zo’n korte tijd een groep van meer dan 9000 werknemers te demotiveren.

Ook passagiers de dupe van KLM plannen

Niet alleen het korps wordt door de plannen van de directie aangepakt, ook de bron van ons bestaan, onze gewaardeerde passagiers, worden door deze plannen de dupe. Mooie marketingtermen als “Customer Intimacy” en “Creating Memorable Experiences” staan in schril contrast met wat onze passagiers in werkelijkheid zullen gaan ervaren: Onrustige vliegtuigcabines, minder persoonlijke aandacht en minder service, gewoon omdat het niet anders kan.

Ondernemingsraad

Inmiddels is ook de Ondernemingsraad van KLM deelgenoot in dit conflict. De OR heeft op 18 oktober jl. op basis van de Wet op de ondernemingsraden in een schrijven aan de KLM-directie nietigheid geëist van het voorgenomen “-1 CA besluit”. Wanneer KLM bij haar besluit blijft, dan zal de Ondernemingsraad de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam vragen KLM te verbieden dit besluit uit te voeren.

Overleg gepasseerd station

FNV Cabine roept de KLM-directie op om tot bezinning te komen, respect te tonen aan het korps, het -1 CA besluit onmiddellijk in te trekken en het gesprek aan te gaan op basis van gelijkwaardigheid en zonder voorwaarden vooraf. Dat is de enige manier om weer in overleg te komen, de onrust weg te nemen en erger te voorkomen. Het voeren van overleg lijkt echter verder weg dan ooit. Wij hebben nog geen enkel signaal van de KLM-directie mogen ontvangen dat men bereid zou zijn om de -1 CA maatregel in te trekken zonder dat daar andere besparingsmaatregelen tegenover staan. Het voeren van overleg is dan ook een gepasseerd station, totdat KLM gaat inbinden. Indien KLM vóór of óp 24 oktober 2016 niet ingaat op de eisen genoemd in het ultimatum van FNV Cabine, dan zal er wederom een actieparool worden uitgevaardigd en zullen onze acties nog steviger worden.

FNV Cabine gaat niet lichtzinnig om met het oproepen tot werkonderbrekingen. Echter, gezien de keiharde opstelling van de KLM-directie en haar lang gekoesterde wens om een kraak te zetten op onze arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden, zijn we genoodzaakt om hier tegen in verzet te komen. Niet omdat we dat zo fijn vinden, maar omdat het moet. Juist nu!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!