Skip to main content

Hoge opkomst tweede dag werkonderbrekingen

27 oktober 2016

Op donderdag 27 oktober vond de tweede actiedag plaats met werkonderbrekingen van 10 minuten, die resulteerde in een ongekende actiebereidheid van het korps.

Succesvolle samenwerking met VNC

De samenwerking met VNC verliep uitstekend. Van alle collega’s die zich donderdag op Schiphol moesten aanmelden, heeft zich maar liefst ruim 60% als actievoerder bij de bonden ingeschreven. Dit ongekend hoge percentage toont aan dat er onder het korps nauwelijks draagvlak is voor het -1 CA besluit. Hier past dus maar één antwoord op: Zo snel mogelijk van tafel!

Censuur

De pogingen van KLM om de acties te frustreren, o.a. door de crewlijsten op de myflight app pas slechts zeven uur voor vertrek beschikbaar te stellen, werken averechts. Collega’s ervaren deze verkapte censuur als uitermate kinderachtig en KLM onwaardig. FNV Cabine raadt de directie aan dit soort onvolwassen acties achterwege te laten. Het is beter om vooral energie te steken in het zoeken naar een oplossing. Dit zal moeten gebeuren in constructief overleg, zonder voorwaarden vooraf.

Acties worden voortgezet

Zolang KLM daar niet toe bereid is, gaan we onverminderd en gemotiveerd verder met het voeren van actie. Vrijdag 28 oktober zullen we, samen met VNC, de werkonderbrekingen voortzetten. Net als de afgelopen twee dagen vertrouwen we op een hoge actiebereidheid. Doe ook mee! Veel collega’s staan achter je! Klik hier voor een uitgebreide Q&A en actieregels.

Vervolg

Indien KLM halsstarrig blijft vasthouden aan dit eenzijdige besluit en daarmee het stevige signaal van de afgelopen dagen negeert, dan zal de druk op korte termijn verder worden opgevoerd. De acties kunnen echter ieder moment worden gestaakt als KLM ingaat op onze eisen. We roepen de KLM-directie dringend op haar verantwoordelijkheid te nemen en onvoorwaardelijk het gesprek met de bonden aan te gaan. Nogmaals: De KLM-directie heeft de sleutel in handen.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!