Referendum pensioenakkoord

02 februari 2017

Zoals we eerder communiceerden is op 9 januari jl. het met KLM gesloten pensioenakkoord in een protocol vastgelegd. Daarmee is er na vijftien maanden een einde gekomen aan een langdurend en complex conflict.

Infosessies

Onze pensioenvoorziening is één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden die we hebben. We hebben daarom al onze leden in de gelegenheid gesteld zich te laten informeren over de gemaakte afspraken door middel van infosessies op 5 en 12 januari jl.

Iedereen stemt mee bij FNV Cabine

Het woord is nu aan onze leden. Eén dezer dagen ontvangen zij allemaal het pensioen-protocol met een uitleg daarover op hun huisadres. Maak als lid van FNV Cabine gebruik van het democratische recht dat je hebt bij FNV Cabine om er je oordeel over te geven. Via www.fnvcabinecao.nl kun je tot uiterlijk 10 februari 2017 digitaal je stem uitbrengen. Zorg dat je je lidmaatschapsnummer bij de hand hebt. Voor verdere vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij onze helpdesk via info@fnvcabine.nl 

We kijken uit naar je stem!

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief