• Home
  • 2017
  • Strijd tegen -1 CA maatregel gaat door!

Strijd tegen -1 CA maatregel gaat door!

08 februari 2017

Op 6 februari 2017 hebben FNV Cabine en VNC de KLM directie wederom opgeroepen de -1 ca maatregel onvoorwaardelijk in te trekken en te kiezen voor constructief cao-overleg. Sinds de door KLM éénzijdige invoering van deze werkdruk verhogende maatregel eind oktober 2016, heeft het korps het management door middel van IFR´s massaal opgeroepen gehoor te geven aan de eisen van de cabinebonden. Men voelt zich geschoffeerd en is het meer dan zat. De maatregel schoffeert ons en heeft een desastreuze impact op de `customer centric experience` die het bedrijf propageert in het kader van `Perform 2020`. Bemanningen worden op pad gestuurd en gedwongen om de door de directie gecreëerde problemen op te lossen. Dat leidt aan boord tot ongewenste spanningen in de crew. Dit moet stoppen!

 Conflictmodel

Het is geen toeval dat het ene na het andere dossier leidt tot ruzie. De KLM directie kiest de laatste jaren namelijk doelbewust voor het conflictmodel.  Het is ongehoord dat na jaren van vele arbeidsvoorwaardelijke offers (0-lijn sinds 2012, forse versoberingen van de WRR, het  inleveren van vakantiedagen, een goedkoper loongebouw) het management maling heeft aan de loyale opstelling van het korps. Men blijft ervoor kiezen om de -1 ca maatregel te handhaven. Dit staaltje power play maakt steeds meer aantoonbaar kapot. De schade aan de passagiersbeleving (een verontrustend dalende NPS-score) en de demotivatie onder het korps worden blijkbaar op de koop toe genomen. Deze vorm van paniekvoetbal past niet bij KLM waar de afgelopen jaren, met dank aan de medewerkers, ongekende winsten zijn geboekt.

Buitenproportioneel

Ondanks de werkonderbrekingen van eind vorig jaar beweegt KLM tot op heden niet. Zelfs de uitspraak van de rechter, die de bonden toestemming gaf om het werk te onderbreken tot 60 minuten, leidde niet tot een KLM-waardige oplossing.

FNV Cabine roept de KLM directie op om over haar schaduw heen te stappen. KLM staat er goed voor waardoor er voldoende tijd en financiële ruimte is om tot doordachte afspraken te komen. Het conflictmodel dat de directie nu toepast is onverstandig en buitenproportioneel. Respect voor het korps is wat wij vanaf het begin van dit conflict van de directie eisen.

Geen andere keuze

In een ultieme poging hebben FNV Cabine en VNC in een gezamenlijke brief KLM opgeroepen om de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk in te trekken. De bonden hebben het bedrijf de ruimte geboden om de maatregel uiterlijk per 1 juli 2017 te beëindigen. Daarna zouden partijen hun tijd en energie kunnen gebruiken om tot een nieuwe cao te komen. FNV Cabine denkt daarbij aan een evenwichtig en gebalanceerd onderhandelingsresultaat zoals dat ook met de grondbonden is overeengekomen. Blijft de KLM directie echter volharden, dan hebben wij geen andere keuze dan het voeren van harde acties. We hopen echter oprecht dat het zover niet hoeft te komen. KLM is nu aan zet.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief