Skip to main content

Cabineoverleg van 30 maart 2017

30 maart 2017

Op donderdag 30 maart vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder Zakaria Boufangacha aanwezig, geflankeerd door Birte Nelen. Birte is naast Zakaria onze nieuwe tweede FNV bestuurder. Op een later moment zal zij zich hier voorstellen. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

Planning

De planning laat zien dat KLM mooie groeicijfers verwacht. De nieuw aan te nemen 200 collega’s voor het gefaseerd terugdraaien van -1 CA zijn in de aan ons getoonde cijfers meegenomen. Vanaf januari 2017 tot november 2017 worden 168 Pursers en 72 Sr. Pursers opgeleid. Helaas is er in deze periode geen doorstroming van één- naar tweebander. Voor winter 2017/2018 voorziet het bedrijf ook flinke groei ten opzichte van winter 2016/2017. De verwachting is dat er daardoor ook in die periode weer ruimte zal zijn voor promoties naar Purser en Sr. Purser. Dit alles onder voorbehoud.

Openstaande punten

Er stond een aantal punten geagendeerd waarover wij in het overleg graag tot overeenstemming wilden komen. KLM bleek helaas niet in staat om afspraken met ons te maken m.b.t. onderstaande zaken en zal in een later stadium reageren.

Winstdeling

FNV Cabine is van mening dat de winstdelingsregeling van toepassing is op alle collega’s die in 2016 drie maanden of langer in actieve dienst zijn geweest. Wij baseren ons daarbij op protocolteksten. KLM stelt zich op het standpunt dat de regeling slechts geldt voor collega’s die op 31 december 2016 in actieve dienst waren. In onze optiek kun je niet van mening verschillen over feitelijke teksten. KLM beraadt zich. De winstdeling wordt overigens uitgekeerd samen met het salaris van april 2017. Rond het verschijnen van het april loonstrookje zal er een Q&A online gaan.

Uitgifte van daggeld

Ondanks onze grote bezwaren heeft KLM de wijze van uitkering van daggelden vorig jaar veranderd. Geen voorschot meer via de advance kaart, maar verrekening achteraf. Na de introductie daarvan worden collega’s geconfronteerd met flinke koersverliezen bij het opnemen van dollars. Hierdoor kan het daggeld lager uitpakken dan de vastgestelde vergoedingen zoals deze in de cao zijn bepaald. Dit kan al gauw tientallen euro’s per maand schelen. Het bedrijf meldde destijds dat zij geen invloed heeft op de koers die door de bank wordt berekend. FNV Cabine is echter van mening dat deze koersverliezen voor rekening komen van KLM. Tenslotte heeft het bedrijf het initiatief genomen tot wijziging van de procedure. KLM beraadt zich.

Vervangend werk en feestdagen

Er bereiken ons berichten dat collega’s die vervangend werk doen hun JV moeten aanspreken tijdens feestdagen. Dat doet zich voor wanneer de afdeling waar de vervangende werkzaamheden plaatsvinden gesloten is of men betreffende collega’s tijdens de feestdagen niet inroostert. FNV Cabine stelt zich op het standpunt dat dit niet rechtmatig is. In het cabineoverleg hebben partijen eerder bevestigd dat tijdens arbeidsongeschiktheid JV slechts kan worden afgeschreven indien de medewerker hiervoor toestemming geeft. KLM beraadt zich.

Visum

De geldigheid van het verplichte visum voor de Verenigde Staten is meestal vijf jaar bij CA’s met een niet-Nederlands paspoort. Sinds kort vergoedt KLM de kosten voor een visum echter slechts één keer per tien jaar, omdat tegenwoordig Nederlandse visa tien jaar geldig zijn. Gezien de verplichting van dit visum zou je denken dat KLM alle kosten voor alle CA’s vergoedt. Niets is echter minder waar. FNV Cabine is van mening dat KLM haar verantwoordelijkheid moet nemen, al haar werknemers gelijk moet behandelen en dus alle visakosten moet vergoeden. KLM beraadt zich.

Effect pensioen-akkoord ex MP collega’s

Eén van de gevolgen van het pensioen-akkoord is, dat het besteedbaar inkomen wordt verhoogd met circa 1%, omdat niet al het pensioengeld wegens wetgeving een pensioenbestemming heeft kunnen krijgen. Deze verhoging van het inkomen zal, anders dan bij KLM collega’s, geen positief effect hebben voor onze ex MP collega’s, die bovenop hun KLM-salaris een suppletie ontvangen. De verhoging van het besteedbaar inkomen wordt namelijk gekort op hun suppletie. Het is moeilijk uitlegbaar dat de suppletie wordt gekort door hun ‘eigen pensioenpremie’. Zoals een cao-verhoging van het inkomen geen nadelig effect heeft op de suppletie, is FNV Cabine van mening dat dit ook het geval moet zijn bij de verhoging van het inkomen door afspraken uit het pensioen-akkoord. KLM wilde in het overleg geen toezeggingen doen en stelde voor dit te agenderen op het eerstvolgende pensioenoverleg op 4 april a.s..

Vaste contracten ex-seizoen CA’s

Onlangs heeft KLM de toezegging gedaan dat de seizoen CA’s die een jaarcontract hebben gekregen na afloop in principe een vast contact krijgen. FNV Cabine is ondanks dit positieve vooruitzicht nog altijd van mening dat deze collega’s per direct het recht hebben op een vast contract. In de cao is namelijk afgesproken dat KLM maar één keer zonder instemming van de bonden een tijdelijk contract kan aanbieden van een jaar of korter. De tweede verlenging had dan ook in overleg met de bonden moeten worden afgesproken. Overigens zien wij geen reden waarom deze gewaardeerde collega’s geen vast contract kunnen krijgen. Er is sprake van flinke groei, de -1 CA maatregel wordt teruggedraaid en ieder jaar is er sprake van natuurlijk verloop (pensionering, minderwerk en uitdiensttreding). Binnenkort gaan we de juridische degens kruisen in een te organiseren overleg waarin KLM zich gaat…....beraden.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!