Skip to main content

Actiecomité FNV Cabine trekt ultimatum in

31 maart 2017

Op dinsdag 28 maart jl. is het actiecomité van FNV Cabine bijeen geweest om te beoordelen of de brief van KLM m.b.t. de -1 CA maatregel voldoende basis biedt om het ultimatum aan KLM en de acties op te schorten. Op 31 maart jl. hebben wij KLM geïnformeerd over de uitkomst.

Vertrouwen

Het actiecomité is van oordeel, dat het besluit van KLM om gefaseerd de -1 CA maatregel terug te draaien en hiervoor 200 collega’s aan te nemen, voldoende basis biedt om in goed en eerlijk overleg tot gebalanceerde cao-afspraken te komen. Om dat proces met open vizier en vertrouwen in te gaan, is besloten het ultimatum van 6 februari jl. in te trekken, waarmee actiedreiging van de baan is.

Op basis van het besluit van het actiecomité hebben wij KLM per brief geïnformeerd. Daarbij is meegegeven dat het van meer vertrouwen getuigt als KLM zich maximaal inspant om op korte termijn op meer bestemmingen de -1 CA maatregel terug te draaien. Desondanks ziet men de brief van KLM als een serieus aanbod om met elkaar in gesprek te komen. FNV Cabine wil het cao-overleg dan ook een eerlijke kans geven.

Sterker

Nu het actiecomité heeft besloten het actietraject te stoppen, komt er een einde aan een enerverend en historisch traject. Vele collega’s hebben ondanks hun loyaliteit aan KLM de durf getoond om in verzet te komen tegen de starre houding van de directie. De acties en openlijke weerstand hebben er toe geleid dat de -1 CA maatregel gefaseerd wordt teruggedraaid. Het korps wordt serieuzer genomen. Met een sterker gevoel dan ooit kan FNV Cabine zich nu volledig focussen op het cao-traject.

Verantwoordelijkheid

De luchtvaart is in beweging. Als één van de grootste werkgevers van Nederland staat KLM voor de uitdaging een belangrijke speler in de sector te blijven. Dat is in het belang van ons allemaal. FNV Cabine sluit haar ogen niet voor deze realiteit. Op een verantwoorde, gebalanceerde manier willen wij keuzes maken die het bedrijf toekomstbestendig maken en toekomstperspectief blijven bieden voor het korps. Dat kan in onze ogen echter niet door het uitvoeren van de visieplannen die KLM ons in juli vorig jaar presenteerde. Die plannen leiden in onze optiek tot een botte reorganisatie en een uitholling van het huidige loopbaanbeleid.

Toekomstvisie

FNV Cabine heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten en heeft een visie ontwikkeld die we willen inzetten als basis voor de komende cao-onderhandelingen. Met het beëindigen van het actietraject kunnen we die wat ons betreft zo spoedig mogelijk opstarten. We willen dat het vliegen voor KLM een fatsoenlijke baan is en blijft met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden. We willen inzetten op win/win afspraken waardoor het vliegen in alle functies uitdagend blijft en perspectief blijft bieden aan iedereen in alle leeftijdsfasen. We willen een eerlijke en evenredige verdeling van de lusten en lasten over het gehele korps. Dat is onze insteek.

Binnenkort zullen we onze concrete plannen bespreken met onze leden. De uiteindelijke cao-inzet zal worden voorgelegd aan alle leden door middel van een referendum. Zo werkt onze vakbondsdemocratie. Ben je nog geen lid, maar wil je ook invloed op jouw werk, jouw leven en jouw toekomst? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Redactie FNV Cabine

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!