Update cao: Leden geven mandaat voor inzet FNV Cabine

Op 16 mei 2017 is de ledenraadpleging over de concept cao-inzet van FNV Cabine gesloten. Een meerderheid van onze leden die zijn stem uitbracht (79.2%) heeft zich uitgesproken vóór de concept cao-inzet. 20,8% stemde tegen. Met dit mandaat heeft de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine op 17 mei het overleg met KLM over de nieuwe cao voortgezet.

Toekomstbestendigheid met kwaliteit

Aan deze onderhandelingen is een hele historie voorafgegaan. Na de door KLM éénzijdig ingevoerde -1CA maatregel vorig jaar, met als gevolg daarvan de werkonderbrekingen, zijn we nu eindelijk op het punt aangekomen om overleg te voeren. Wij nemen deze onderhandelingen uiterst serieus en willen ze maximaal benutten om tot goede afspraken te komen. In dit proces is wat ons betreft een proactieve houding cruciaal. Vanuit deze achtergrond is de concept cao-inzet van FNV Cabine dan ook tot stand gekomen. Wij zijn bereid om actie te voeren als dat nodig is, maar ook bereid om onze verantwoordelijkheid te nemen. In onze ogen is nu het moment aangebroken om tot een gebalanceerd akkoord te komen.

In de plannen van KLM uit juli 2016 ontstaat er boventalligheid in de kaderfuncties, stagneert de doorstroming en wordt ons vak afgebroken. Wij willen juist tot afspraken komen die ons beroep toekomstbestendig maken en waarbij de kwaliteit van ons vak gehandhaafd blijft. Veel leden hebben bij de ledenraadpleging opgemerkt dat ze deze proactieve houding waarderen. De duidelijke uitslag van het referendum geeft aan dat er draagvlak is voor onze inzet.

Waardevolle toevoegingen

Veel leden hebben bij hun stem een inhoudelijke reactie gegeven. Wij zoeken naar een evenwichtige werkverdeling, maar willen onze ogen ook niet sluiten voor de consequenties met betrekking tot  bepaalde functiegroepen. Wij nemen alle suggesties van onze leden in overweging bij het verdere cao-proces, zoals bijvoorbeeld de positie van tweebanders en het salarisperspectief van de leidinggevende functies aan boord.

Uit de reacties blijkt dat onze concept-inzet soms niet duidelijk is. Daarom lichten we drie onderdelen verder toe:

  • In ons plan blijft op ICA het aantal leidinggevenden aan boord gelijk en ontstaat er dus geen boventalligheid binnen kaderfuncties.
  • Alle huidige AP’s, P’s en Sr. P’s stromen in ons plan zonder sollicitatieprocedure door naar de functie van multi-inzetbare leidinggevende.
  • De genoemde extra deeltijdvarianten én de varianten om perioden meer en/of minder te werken zijn volledig op basis van vrijwilligheid. De huidige deeltijdvarianten blijven gewoon bestaan.

Cao-overleg 17 mei

Woensdag 17 mei is het overleg tussen de bonden en KLM hervat. In deze fase van het proces zijn er verschillende thema’s geïnventariseerd. Het is opvallend dat de onderwerpen van FNV Cabine de gezamenlijke agenda bepalen. Er is bijvoorbeeld gesproken over besteedbaar inkomen, duurzame inzetbaarheid, werkdrukbeleving, loopbaan en perspectief, het inzetten van talenten en ontwikkelingsmogelijkheden, mobiliteit en CBS. KLM heeft zich nog niet expliciet uitgesproken over haar inzet. Men laat wel doorschemeren dat de ideeën voor een nieuwe cao in lijn liggen met haar visie uit 2016. Dat betekent dat er op ICA slechts één leidinggevende overblijft en dat die op Europa helemaal verdwijnt. Plannen die leiden tot boventalligheid van zo’n 1000 collega’s. Deze insteek kan op geen enkel draagvlak rekenen vanuit het korps en ook zeker niet van FNV Cabine. Op 7, 8 en 9 juni worden de onderhandelingen voortgezet. De uitkomsten daarvan zullen wij delen via de gebruikelijke kanalen.  

Wij bedanken al onze leden voor het uitbrengen van hun stem!

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Zakaria Boufangacha, Birte Nelen, Samira van Huychem, Ruud van Alphen en Huib den Ouden.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!