Cao-onderhandelingen worden spannender

Op 7, 8 en 9 juni zijn KLM en de bonden op Texel bijeengekomen voor het hervatten van de cao-onderhandelingen. Na een onrustige periode is het streven om met alle partijen tot gebalanceerde cao-afspraken te komen. FNV Cabine wil daarmee voortvarend aan de slag gaan.

Niet afwachten

FNV Cabine neemt het initiatief in het cao-traject. Wij hebben een cao-inzet uitgewerkt met win-win afspraken. FNV Cabine heeft laten zien acties in het belang van het korps niet te schuwen, maar ook bereid te zijn om haar verantwoordelijkheid te nemen. In onze ogen is nu het moment aangebroken om tot een goede en gebalanceerde cao te komen die bijdraagt aan zowel de toekomstbestendigheid van het bedrijf als aan de wensen van het korps.

Visie KLM

De directie van KLM presenteerde ons tijdens het overleg haar toekomstvisie. Deze is vrijwel gelijk aan de KLM-visie die vorig jaar tot veel onrust heeft geleid.

Stagnatie en onzekerheid

Als het aan KLM ligt wordt het aantal leidinggevenden aan boord verminderd. Ook wil KLM de leidinggevenden grondtaken geven, een substantiële aanpassing van de nieuwe leidinggevende functie waarop moet worden gesolliciteerd. Het gevolg hiervan is een stagnerende doorstroming voor CA’s en veel onzekerheid voor het huidige kader. Door FNV Cabine is in het overleg aangegeven dat deze voorstellen niet bijdragen aan de klantbeleving en een toekomstbestendige inrichting van het vliegende beroep. We hebben KLM duidelijk gemaakt weinig te zien in het schrappen van leidinggevende posities en het verder verhogen van de werkdruk.

Laat van je horen

De directie geeft aan dat haar visie positief wordt ontvangen door de cabinecollega’s die men spreekt. Uit onze ledenraadpleging en cao-sessies zijn echter hele andere geluiden naar voren gekomen. Laat dus van je horen zodat duidelijk wordt wat er leeft in het korps!

Inzet FNV Cabine

FNV Cabine heeft KLM uitgenodigd om op basis van haar cao-inzet met breed draagvlak tot slimme afspraken te komen die ons beroep én KLM toekomstbestendig maken. Cao-afspraken die tegemoetkomen aan kwaliteit van ons vak en het product, de wensen van het korps en beheersing van kosten voor KLM.

Eerlijke verdeling van lusten en lasten

Zo blijft in ons uitgewerkte voorstel op ICA en Europa het aantal leidinggevenden aan boord gelijk en ontstaat er dus geen boventalligheid. Ook vinden wij dat de werkdruk niet verder moet worden verhoogd door de Purser in de sterkte te zetten, wat gewoon neerkomt op het vliegen met -1 CA. Wij kiezen voor een meer evenredige verdeling van de lusten en de lasten tussen de verschillende functies, waardoor de werkdruk beter wordt verdeeld over het korps en efficiency wordt gerealiseerd. Het combineren van de één- en tweebander functies en het creëren van de functie van multi-inzetbare leidinggevende zijn hier voorbeelden van.

Loonsverhoging

Ook moet er na jaren van inleveren en stilstand weer geïnvesteerd worden in het cabinepersoneel. Een betere winstuitkering en structurele loonsverhoging is gezien de goede resultaten meer dan gerechtvaardigd.

Structurele kostenverlaging voor KLM

Tegelijkertijd lopen wij niet weg voor de uitdagingen in de luchtvaartwereld. Onze voorstellen voor een nieuw loongebouw voor de multi-inzetbare leidinggevende en de mobiliteitspremie voor collega’s die een carrièreswitch overwegen, dragen bij aan structurele kostenverlaging op langere termijn. Het totaalpakket aan voorstellen is terug te lezen in de cao-inzet van FNV Cabine.

Aftasten

De afgelopen dagen hebben de bonden en KLM afgetast waar er ruimte is om op korte termijn tot een resultaat te komen. Op sommige thema’s als duurzame inzetbaarheid en ouderenbeleid zijn er stappen gezet. Zo heeft KLM aangegeven gevoel te hebben bij ons voorstel met betrekking tot ouderenbeleid, het zogenaamde ‘generatiepact’. Daarbij kunnen oudere collega’s kiezen om minder te werken met behoud van hun volledige pensioenopbouw. Dit leidt tot meer promotiemogelijkheden en meer instroom van nieuwe collega’s. De cabinebemanningsamenstelling blijft echter een heet hangijzer.

Leden hebben het laatst woord

Op 15 juni zullen de cao-onderhandelingen worden hervat. FNV Cabine zal zich maximaal inspannen om te komen tot een akkoord dat kan rekenen op een breed draagvlak, waarbij alle individuele leden natuurlijk het laatst woord hebben.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan nu aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl