• Home
 • 2017
 • Ondanks voortgang stelt KLM terugdraaien -1 CA uit

Ondanks voortgang stelt KLM terugdraaien -1 CA uit

07 juli 2017

Op 5 en 6 juli jl. is er verder onderhandeld over een nieuwe cao. Ondanks maximale inspanningen van FNV Cabine om tot een akkoord te komen, heeft KLM besloten om het terugdraaien van de -1 CA maatregel met één maand uit te stellen. Dat is voor FNV Cabine onbegrijpelijk en zeer teleurstellend. De onwerkbare situatie aan boord blijft daardoor langer voortduren en het cao-proces wordt verder onder druk gezet.

Bezuinigingsagenda

Zoals bekend committeerden alle partijen zich dit voorjaar, na de historische werkonderbrekingen en veel verkennende bijeenkomsten, aan open en eerlijk overleg zonder voorwaarden vooraf, met als doel om tot gebalanceerde cao-afspraken te komen. Naarmate het overleg de afgelopen weken vorderde, heeft het er echter alle schijn van dat KLM blijft vasthouden aan haar eenzijdige bezuinigingsdoelstelling. Bovendien lijkt het bedrijf de -1 CA maatregel daarbij als voldongen startpunt te zien. Sterker nog, KLM doet daar een schep bovenop en zoekt naar nóg meer besparingen:

 • KLM wil de Purser op ICA afschaffen;
 • KLM wil de Purser op Europa afschaffen en vervangen door een zgn. ‘Senior CA’;
 • KLM wil dat de leidinggevenden ook grondtaken gaan vervullen;
 • KLM wil dat leidinggevenden op hun eigen functie gaan solliciteren.

Deze plannen van KLM leiden tot boventalligheid van zo’n 1000 collega’s in kaderfuncties. Daarnaast wordt elk toekomstperspectief voor CA’s de nek omgedraaid. Dit is geen visie waarin de klant, het product of het korps centraal staat. Dit is een verkapt reorganisatieplan, een bezuinigingsslag die de afbraak van ons vliegende vak betekent. FNV Cabine heeft duidelijk gemaakt hier absoluut niet aan mee te zullen werken!

Perspectief voor iedereen

Als enige partij aan tafel is FNV Cabine vanaf de start van de onderhandelingen gekomen met een duidelijke en vernieuwende cao-inzet. Een gebalanceerde inzet die recht doet aan de belangen van alle partijen. De tijd is rijp voor goed doordachte vernieuwingen met perspectief voor iedereen in het korps. Net als vorig jaar, stevent KLM af op een financieel topjaar. Wij werken bij een gezond en groeiend bedrijf waar voldoende financiële ruimte is om, naast de investeringsdoelstellingen van de directie, te investeren in het korps. Anders dan de afbraakagenda van KLM, hebben wij voorstellen neergelegd die juist perspectief, diversiteit en werkgelegenheid bieden:

 • Een goede structurele loonsverhoging en verbeterde winstuitkering vanaf boekjaar 2016;
 • Handhaving van alle leidinggevende posities aan boord;
 • Een eerlijke verdeling van de lusten en lasten over de functies in het korps;
 • Eén CA-functie met afwisselende tewerkstellingen in WBC en M-Class;
 • Eén multi-inzetbare leidinggevende met verschillende tewerkstellingen, met op ICA altijd twee posities; Werkdruk verlichtende maatregelen en meer zeggenschap voor het korps.

Ondanks voortgang schuift -1 CA door

KLM heeft gedurende het onderhandelingsproces aangegeven in onze denkrichting een basis te zien om door te praten. In de ogen van KLM is er echter door alle partijen gezamenlijk nog onvoldoende voortgang geboekt. Ondanks de stappen die er zijn gezet in het cao-proces, heeft KLM op 6 juli aangekondigd dat het terugdraaien van de -1 CA maatregel met één maand wordt opschort tot 1 oktober. FNV Cabine heeft KLM met klem verzocht haar standpunt te wijzigen. Het bedrijf bleek hier niet toe bereid. Door het besluit van KLM wordt het cao-proces enorm onder druk gezet. Men laat weinig creativiteit zien om eruit te komen en lijkt zich geen raad te weten met de verschillen in opvatting tussen FNV Cabine en VNC.

Conflictmodel

Partijen spraken af dat er voor de zomer voortgang moest zijn op het cao-proces. Zo niet, dan had KLM de ruimte om het terugdraaien van de -1 CA maatregel uit te stellen. FNV Cabine heeft de onderhandelingen serieus genomen en heeft een vernieuwend voorstel op tafel gelegd, juist om voortgang te boeken. Dat KLM nu desondanks besluit om het terugdraaien van de -1 CA maatregel een maand op te schorten, is onbegrijpelijk. Dat alleen al zou voor ons voldoende reden kunnen zijn om het cao-proces op te schorten en wederom tot acties over te gaan. De signalen vanuit het korps wijzen erop dat deze actiebereidheid er nog onverminderd is. Om een dergelijk scenario te voorkomen moet de komende maand in een ultieme poging duidelijk worden of we eruit gaan komen of niet. Het is nu aan de directie of men het overleg een kans wil geven zonder -1 CA als drukmiddel, of dat men kiest voor het conflictmodel.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

 

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief