Overvragende directie gebruikt -1 CA als drukmiddel

Op basis van de prachtige halfjaarcijfers belooft 2017 voor KLM weer een topjaar te worden. Sinds 2014 neemt het operationele resultaat ieder jaar substantieel toe. Aan de cao-tafel is daar helaas weinig van te merken. In de ogen van KLM moet een nieuw cao-akkoord leiden tot verregaande besparingen en wordt tegen de afspraken in -1 CA als drukmiddel gebruikt. Op het cao-overleg van 1 en 2 augustus zal duidelijk worden of KLM kiest voor gebalanceerde afspraken of voor nieuwe actiedreiging.

FNV Cabine richt blik op de toekomst

Na jaren van offers en een nullijn, is voor het korps de tijd rijp voor modernisering van arbeidsvoorwaarden. Voor FNV Cabine is in de huidige luchtvaartwereld ‘alles bij het oude laten’ geen optie. Daarom richten wij onze blik op de toekomst. De breed gedragen cao-inzet van FNV Cabine bevat slimme afspraken die ons vliegende beroep en het bedrijf toekomstbestendig maken. Wij zetten in op meer zeggenschap voor het korps en meer keuzes om werk en privé beter te combineren. Het is verder de hoogste tijd voor een structurele loonsverhoging en de verbeterde winstdelingsregeling zoals die ook geldt voor de grond en de cockpit.

Vooruitstrevende agenda

Om meer evenwicht te brengen tussen de verschillende functies en te zorgen voor verbetering van doorgroeiperspectief voor één- en tweebanders, bevat de cao-inzet van FNV Cabine ideeën voor een nieuwe cabinebemanningsamenstelling. In tegenstelling tot de visie van KLM blijft het aantal leidinggevenden aan boord gelijk, hoeven leidinggevenden niet te solliciteren op hun functie en gaan zij geen grondtaken uitvoeren. Voor CA’s stellen wij een eerlijkere verdeling voor tussen het vliegen op Europa, ICA en in de WBC, zodat voor iedereen het vliegen leuk en uitdagend blijft. FNV Cabine neemt hiermee in het belang van het korps het initiatief voor een vooruitstrevende agenda.

Uitstekende halfjaarcijfers

KLM heeft in het eerste halfjaar van 2017 een prachtig resultaat geboekt. De cijfers zijn nóg beter dan die in het topjaar 2016. Het operationele resultaat van KLM is maar liefst 301 miljoen euro, een verbetering van 94 miljoen euro ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze cijfers zijn vooral toe te schrijven aan de offers die alle KLM-ers bereid waren te leveren. Dit resultaat laat zien dat KLM (gelukkig) gewoon een gezond bedrijf is. Zoals we in onze cao-inzet laten zien, is FNV Cabine bereid om mee te denken over de toekomstige uitdagingen voor KLM. Op dit moment zien wij echter geen enkele noodzaak voor de verregaande bezuinigen die het bedrijf nu op tafel legt.

Korte termijn besparing niet realistisch

De afgelopen jaren zijn er door het korps vele pijnlijke offers gebracht. Na de nullijn sinds 2012, het structureel inleveren van vakantiedagen, het inleveren van RV en -1 CA op Europa, is het de hoogste tijd dat KLM gaat investeren in het korps. FNV Cabine maakt altijd de balans op en heeft zich nooit gecommitteerd aan de bezuinigingsdoelstellingen van het bedrijf. Na de lange reeks van cao-overleggen in de aflopen twee maanden lijkt de bereidheid van KLM om écht te investeren ver weg. FNV Cabine wil komen tot vernieuwende afspraken, zowel in het belang van het korps als van het bedrijf. De KLM-directie wil echter een dubbele bezuinigingsslag slaan door de tweede leidinggevende op ICA in de sterkte te zetten en dat ook nog eens tegen een vergoeding die vele honderden euro’s lager ligt dan het huidige Purser salaris. Dit heeft een gigantische impact op de werkomstandigheden van de huidige Pursers en is daarnaast een enorme verslechtering van het promotie- en salarisperspectief voor de huidige één- en tweebanders.

Acties dichterbij

Na de werkonderbrekingen van vorig jaar om de -1 CA maatregel teruggedraaid te krijgen, heeft KLM de toezegging gedaan dat de -1 CA maatregel wordt teruggedraaid op het moment dat er voldoende voortgang in het cao-proces wordt geboekt. Op basis van deze afspraak heeft FNV Cabine het cao-overleg een eerlijke kans gegeven. Ondanks de bereidheid om onze verantwoordelijkheid te nemen voor de toekomst van KLM, blijft de directie de -1 CA maatregel als chantagemiddel inzetten. Het lijkt er sterk op dat KLM geenszins van plan is om de maatregel terug te draaien, zolang de bonden in de cao geen buitenproportionele besparingen accepteren. FNV Cabine zal nooit akkoord gaan met besparingen die niet uit te leggen zijn. Dat hebben we altijd duidelijk gemaakt aan de directie. We komen graag in goed overleg tot een gebalanceerde cao. Als dat echter niet mogelijk is, dan ligt er een nieuw actietraject in het verschiet.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!