Belastingdienst akkoord met pensioenafspraken

Nu de belastingdienst en het pensioenfonds groen licht hebben gegeven, is voldaan aan de laatste voorwaarden van het pensioenakkoord. Het pensioenfonds gaat nu dan ook over tot implementatie van de afspraken.

Het korps neemt zijn verantwoordelijkheid

In januari van dit jaar zijn de cabinebonden en KLM een nieuwe pensioenregeling overeengekomen. Hiermee is aan een traject van jaren een einde gekomen. Dit akkoord is in februari via een referendum voorgelegd aan de leden van FNV Cabine, die vrijwel unaniem voor de nieuwe regeling stemden. De afspraken zijn goed voor zowel de deelnemers als het bedrijf. KLM betaalt voortaan een vaste premie en is niet langer verplicht om bij te storten. Daar tegenover staat dat er extra premie wordt betaald door KLM om toekomstige risico‚Äôs te beperken. Op die manier blijft het voor jou als deelnemer betaalbaar om eerder met pensioen te gaan. De pensioenuitgaven voor KLM zijn in de nieuwe regeling constant en voorspelbaar. Het korps heeft, zoals altijd, zijn verantwoordelijkheid genomen voor een toekomstbestendige KLM.

Salarisstrook augustus

Door veranderingen in de belastingwetgeving kan er minder pensioen worden opgebouwd dan voorheen. Dat is in dit pensioenakkoord bijna volledig gerepareerd. Het deel van het pensioengeld dat geen pensioenbestemming heeft gekregen, wordt maandelijks aan het salaris toegevoegd, met terugwerkende kracht per 1 januari 2016. Dat betekent een verhoging van je netto inkomen. Op je salarisstrook van augustus zal een aantal wijzigingen zichtbaar zijn. De concrete effecten voor jouw pensioenopbouw, besteedbaar inkomen en keuzemogelijkheden voor de NAP zullen via KLM en het pensioenfonds worden gecommuniceerd.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!