Cabinebonden trekken streep in het zand: voorultimatum -1 CA

Tijdens het laatste cao-overleg is door KLM aangegeven dat zij de -1 CA maatregel ook na 1 oktober in stand houden, vanwege de stand van zaken aan de cao-tafel. De cabinebonden hebben gezamenlijk een voorultimatum gesteld aan KLM met betrekking tot het onvoorwaardelijk terugdraaien van de -1 CA maatregel. Wij hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen en doen dan ook een klemmend beroep op KLM om de toezeggingen over het terugdraaien na te komen.

 

Evenwichtig cao-akkoord lijkt ver weg

Sinds de start van het cao-overleg op 12 mei jl. zijn FNV Cabine, VNC en KLM veertien dagen bij elkaar geweest. FNV Cabine heeft zich gedurende dit traject op basis van een vooruitstrevende cao-inzet maximaal ingespannen om te komen tot een gebalanceerd cao-akkoord. Het wordt echter steeds duidelijker dat KLM niet van plan lijkt om substantieel te bewegen op haar verregaande bezuinigingsdoelstellingen. FNV Cabine streeft naar evenwicht in cao-afspraken en zal daarbij, in het belang van het korps, altijd haar verantwoordelijkheid nemen met het oog op de toekomstbestendigheid van KLM. Van balans is in de bezuinigingsplannen van KLM echter geen sprake. Bovendien stevent KLM af op een winst die zijn weerga niet kent en is vorige maand weer een recordbezetting genoteerd. FNV Cabine ziet dan ook geen noodzaak om mee te gaan in de ingrijpende bezuinigingsplannen die het bedrijf heeft. De tijd is rijp voor hervormingen met een langetermijneffect en investeringen in het korps.

 -1 CA als chantagemiddel

KLM heeft tijdens het laatste cao-overleg aangegeven de -1 CA maatregel ook na 1 oktober te zullen doortrekken, vanwege de stand van zaken aan de cao-tafel. FNV Cabine vindt dit een onbegrijpelijk houding van KLM richting het korps. Een korps dat dag in dag uit -1 CA vluchten moet uitvoeren onder allesbehalve ideale omstandigheden. Wij hebben KLM dan ook dringend verzocht haar standpunt te wijzigen. De directie gaf aan hiertoe niet bereid te zijn. Dit is voor de cabinebonden nogmaals de bevestiging dat KLM de eenzijdig ingevoerde -1 CA maatregel gebruikt als een chantagemiddel om in de cao-onderhandelingen haar veel te hoge bezuinigingsdoelstellingen door te drukken. Deze houding ligt mijlenver af van de toezeggingen die KLM in maart dit jaar heeft gedaan over het komen tot een cao-akkoord met een balans voor alle partijen.

 Voorultimatum gesteld aan KLM over -1 CA

Op 9 augustus hebben FNV Cabine en VNC gezamenlijk een voorultimatum gesteld aan KLM met betrekking tot het onvoorwaardelijk terugdraaien van de -1 CA maatregel. De cabinebonden eisen dat KLM vóór vrijdag 1 september 2017 schriftelijk bevestigt de maatregel per 1 oktober 2017 terug te draaien. Verder informeren wij KLM in deze brief op voorhand dat als zij de -1 CA maatregel niet terugdraait, FNV Cabine en de VNC opnieuw acties zullen organiseren om KLM hiertoe te bewegen. In voorbereiding hierop is het actiecomité van FNV Cabine inmiddels bijeen geweest. Wij hopen uiteraard dat het niet zover hoeft te komen en doen dan ook een klemmend beroep op KLM om de toezeggingen over het terugdraaien na te komen.

 Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl