Gezamenlijke acties -1 CA in voorbereiding

Vandaag, 23 augustus, hebben FNV Cabine en VNC per brief aan KLM laten weten het voorultimatum over de -1 CA maatregel te handhaven. De directie lijkt niet te willen inzien dat door hun besluit om de -1 CA maatregel wederom uit te stellen de maat vol raakt bij het korps. Los van het (actie)traject met betrekking tot de -1 CA maatregel komen FNV Cabine, VNC en KLM volgende week bij elkaar voor het vervolg van het cao-overleg.

 

Directie met oogkleppen?

KLM heeft per brief gereageerd op het voorultimatum van de gezamenlijke cabinebonden van 9 augustus jl. over de –1 CA maatregel. Er is nog geen sprake van een tegemoetkoming van KLM aan de eis van FNV Cabine en VNC om de -1 CA maatregel per 1 oktober 2017 onvoorwaardelijk terug te draaien. Sterker nog, de reactie van KLM gaat vooral in op het lopende cao-overleg. Hiermee gaat KLM volledig voorbij aan het feit dat collega’s aan boord al bijna een jaar lang dagelijks geconfronteerd worden met alle negatieve uitwerkingen van de -1 CA maatregel. De situatie aan boord is bijna onwerkbaar. Naast alle signalen die wij daarover binnenkrijgen, blijkt dat eens te meer uit het grote aantal trip reports over de -1 CA en het teruglopen van de salesinkomsten op deze vluchten. Het besluit van KLM om nu opnieuw het terugdraaien uit te stellen, na onze ultieme poging eruit te komen, heeft tot grote onrust geleid. De directie lijkt niet te willen inzien dat voor het korps de maat vol raakt! Daarom hebben FNV Cabine en VNC in een gezamenlijke reactie aan KLM laten weten dat onze eis over het terugdraaien van de -1 CA maatregel gehandhaafd blijft en dat wij voor 1 september een schriftelijke reactie verwachten waarin KLM ingaat op onze eis.

Motiveren opschorten als mogelijk actiemiddel

De starre houding van KLM met betrekking tot de -1 CA maatregel maakt dat het actiecomité van FNV Cabine acties voorbereidt voor de maand september. Acties die als doel hebben om KLM alsnog te bewegen haar standpunt bij te stellen. We richten ons op actievormen waarbij het korps zich zichtbaar kan uitspreken voor het terugdraaien van de -1 CA maatregel. Daarnaast overwegen FNV Cabine en VNC gezamenlijk om geen afwijkingen op de WRR uit de cao meer te accepteren. Dit zogenoemde “motiveren” stelt KLM in staat om, alleen na toestemming van de bonden, bij verstoringen af te wijken van de WRR afspraken. Dit heeft tot doel dat verstoorde vluchten alsnog kunnen vertrekken. Zonder toestemming van de bonden is afwijken van cao-afspraken niet toegestaan en mogen vluchten waarbij de cao wordt overschreden niet vertrekken. Met het opschorten van het motiveren zetten we een stevig actiemiddel in. Daarnaast is KLM zelf in de gelegenheid een aantal verstoringen te voorkomen, bijvoorbeeld door de technische staat van de vloot op orde te hebben en vliegschema’s ruimer te plannen.

Cao-overleg krijgt vervolg

Los van het (actie)traject met betrekking tot de -1 CA maatregel komen FNV Cabine, VNC en KLM volgende week maandag, woensdag en donderdag bij elkaar voor cao-overleg. FNV Cabine heeft vanaf de start van het cao-overleg een zorgvuldig samengestelde hervormingsagenda op tafel gelegd. Zoals bekend is het doel hiervan om tot gebalanceerde afspraken te komen met daarin onder meer een goede verdeling van de lusten en lasten, ontwikkel mogelijkheden en toekomstperspectief voor het korps. Onze inzet bevat win-win afspraken en afspraken met investeringen op de korte termijn, die ruimte bieden voor besparingen op de langere termijn. De directie geeft in haar brief aan dat de hervormingen en besparingen die FNV Cabine voorstelt ‘minder zijn dan KLM voor ogen heeft’. Dit bevestigt eens te meer de houding van KLM, die kostte wat kost haar buitenproportionele bezuinigingsdoelstellingen wil doordrukken. De directie geeft hiermee geen enkele blijk van waardering voor onze leden die juist hun nek hebben uitgestoken met deze inzet voor dit gebalanceerd totaalpakket.

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl