Ledenraadpleging over eindbod KLM

Op 1 september 2017 heeft KLM na een periode van intensieve onderhandelingen de cabinebonden een wat wordt genoemd ‘verbeterd eindbod’ gedaan. Het is en blijft echter een eindbod. KLM geeft hiermee aan geen verdere ruimte voor verbeteringen te kunnen bieden. Een uiterst bod dus, en verder onderhandelen is voor KLM dan ook niet meer mogelijk. Wat KLM biedt is op een aantal punten buiten het mandaat dat onze leden hebben gegeven. Dat betekent dat wij dit eindbod van het bedrijf aan onze leden gaan voorleggen met de vraag of zij het aanvaarden of afwijzen. Aanvaarden betekent dat we het eindbod omzetten in een akkoord. Afwijzen betekent dat we actie moeten gaan voeren om KLM te dwingen op te schuiven in onze richting.

Globale beoordeling eindbod

FNV Cabine ziet in het eindbod dat KLM op tafel legt een groot aantal kernpunten van onze cao-inzet terugkomen. Een inzet die tot stand is gekomen na zorgvuldige ledenraadpleging en tot doel had om ons vak toekomstbestendig te maken. Hoewel KLM gedurende het cao-proces steeds verdere stappen heeft gezet richting de inzet van FNV Cabine, lagen we op zwaarwegende onderdelen te ver uit elkaar om tot een akkoord te komen. Het bod van KLM bevat een betere verdeling van de lusten en lasten tussen de verschillende functies, beweegt richting een toekomstbestendiger loopbaanbeleid en voorziet in concrete keuzemogelijkheden op het gebied van ouderenbeleid. Ook biedt KLM voor het eerst in vijf jaar een structurele loonsverhoging en een verbeterde winstdelingsregeling die gezien de huidige bedrijfsresultaten over 2017 naar verwachting fors zal uitkeren. Waar KLM echter onvoldoende in de buurt komt van ons mandaat is op het terrein van de Cabine Bemanning Samenstelling (CBS), vooral met betrekking tot de tewerkstelling van de tweede leidinggevende op ICA in de sterkte en de selectie voor de huidige (Assistent) Pursers. Dit wijkt af van ons mandaat en vraagt om het oordeel van onze leden. Deze ledenraadpleging gaat er dan ook komen.

Voorultimatum -1 CA blijft van kracht

In het voorultimatum van 9 augustus jl. eist FNV Cabine van KLM dat zij de gehele -1 CA-maatregel onvoorwaardelijk terugdraait per 1 oktober 2017. Het bedrijf heeft per brief op 1 september jl. aangegeven dat als dit eindbod op instemming van de vakbondsleden kan rekenen, de -1 CA op korte termijn kan worden teruggedraaid. FNV Cabine constateert dat met het eindbod niet aan de onvoorwaardelijke eis van het voorultimatum is voldaan. Het voorultimatum blijft dan ook van kracht. Met het oog op de zorgvuldigheid van het te doorlopen proces kan de ledenraadpleging echter niet samengaan met het voeren van acties die betrekking hebben op de -1 CA maatregel. Resulteert de ledenraadpleging in een afwijzing van het eindbod van KLM, dan zullen acties met betrekking tot de -1 CA maatregel worden aangezegd. Stemmen de leden in met het eindbod van KLM, dan is de -1 CA maatregel als zodanig van tafel en kan het voorultimatum worden ingetrokken.

Krachtige vakbondsdemocratie

FNV Cabine is dé professionele vakbond voor en door vliegende collega’s, waar alle leden meestemmen over belangrijke beslissingen. Als democratische cabinebond nodigen we dan ook alle leden uit zich uit te spreken over het eindbod van KLM. We stellen eenieder in de gelegenheid om een gedegen oordeel te vormen.  Omdat dit geen gemakkelijke opgave is helpen we hierbij graag.  We hebben een uitgebreide vergelijking opgesteld waarin het eindbod van KLM wordt afgezet tegen de inzet van FNV Cabine. Van 13 tot en met 17 september zal er een online ledenraadpleging plaatsvinden. Voorafgaand aan de ledenraadpleging worden er de komende week infosessies georganiseerd om het korps zo goed mogelijk te informeren. Ook zal FNV Cabine de komende periode zoveel mogelijk aanwezig zijn op het BMC om vragen van leden en niet-leden te beantwoorden. FNV Cabine is 100% democratisch: alle leden stemmen mee. Sluit je aan bij FNV Cabine en heb ook invloed op jouw arbeidsvoorwaarden.

 

Namens de onderhandelingsdelegatie van FNV Cabine,

Birte Nelen, Ruud van Alphen, Samira van Huychem, Roel van Griensven en Huib den Ouden

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

OPEN, EERLIJK, DAADKRACHTIG, DEMOCRATISCH EN PROFESSIONEEL!