Cabineoverleg van 26 oktober 2017

Op donderdag 26 oktober vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Ondanks de actie die de cabinebonden momenteel voeren door KLM strikt aan de Werk- en Rusttijdenregeling uit de cao te houden (het niet meer motiveren), heeft FNV Cabine na zorgvuldige afwegingen besloten om wel aan dit maandelijkse overleg deel te nemen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Pensioenoverleg

Voorafgaand aan het cabineoverleg vond er pensioenoverleg plaats. Als gevolg van veranderingen in de belastingwetgeving, pensioenwetgeving en de verhoging van de AOW-leeftijd, hebben wij als pensioen-partijen afgestemd hoe het pensioenreglement voor het cabinepersoneel moet worden geactualiseerd.

Werkonderbrekingen: Inhouding salaris

Tot onze grote verbazing ontdekten wij deze week dat KLM een uur loon heeft ingehouden op het oktober-salaris van collega’s die deelnamen aan de door VNC georganiseerde werkonderbreking van vrijdag 15 september jl.. KLM heeft de bonden hierover niet geïnformeerd. Tijdens het overleg liet KLM weten dat de inhouding moet worden gezien als een sanctie voor de veroorzaakte overlast voor KLM en haar passagiers. Een ordinaire strafmaatregel dus. Desgevraagd liet KLM weten niet van plan te zijn deze loonsanctie terug te draaien. Hoewel het om een relatief klein bedrag gaat, is dit statement tekenend voor deze KLM directie. Daar waar het bedrijf op papier predikt het vertrouwen te willen herstellen, worden in de praktijk collega’s afgestraft voor hun deelname aan georganiseerde acties om onze arbeidsvoorwaarden te beschermen. Wat ons betreft een beschamend dieptepunt in de cao-discussie.

Planning

De personeelsplanning voor het eerste kwartaal van 2018 laat zien dat KLM mooie groeicijfers verwacht. Onder voorbehoud voorziet het bedrijf in deze drie maanden een aanname van 134 nieuwe collega’s. Dat betreft 84 Nederlandse CA’s, 14 KLC collega’s en 36 Asian Cabin Crew. Daarnaast is er een doorstroom naar de functie van tweebander voorzien van 96. Verder verwacht KLM in het eerste kwartaal 48 promoties naar de functie van Purser en 36 promoties naar die van Senior Purser. Kortom, KLM is gelukkig een gezond en groeiend bedrijf!

Vertrekpunctualiteit

De afgelopen jaren is het aantal passagiers van KLM fors toegenomen, maar is het aantal grondmedewerkers vrijwel gelijk gebleven. Het is een feit dat deze collega’s een hoge werkdruk ervaren. Dat is onlangs door FNV Grond gemeten door middel van een “sneltest werkdruk”. Bij passage, bagage en op het platform scoorde tussen de 60 en 82% van de KLM werknemers een als hoog ervaren werkdruk en onvoldoende tijd om daarvan te herstellen. Kortom, het piept en kraakt in de operatie. Zoals te verwachten heeft dit invloed op alle processen, zoals bijvoorbeeld de vertrekpunctualiteit.

Verruimen boardingtijd

In het cabineoverleg heeft KLM aangegeven dat, ondanks maatregelen die zijn genomen om de vertrekpunctualiteit te verbeteren, de on-time vertrek doelstellingen van 400-seater vluchten  (B777-300 en B747-all pax) niet worden behaald. KLM wil daarom als aanvullende maatregel de boardingtijd op Schiphol vervroegen en heeft aan de bonden toestemming gevraagd de aanmeldtijd van de crew voor deze vluchten met vijf minuten te vervroegen.

Meer informatie

FNV Cabine heeft bij het bedrijf aangegeven ook zorgen te hebben met betrekking tot het instapproces, zoals de werkdruk op de grond en in de cabine, de voortdurende handbagageproblematiek en de gevolgen van zaken als densificatie en airport security. Verder lijkt de vertrekpunctualiteit op buitenstations minder onder druk te staan, terwijl de boardingtijd hetzelfde is. We hebben het bedrijf daarom verzocht eerst met meer informatie te komen met betrekking tot  de reeds genomen maatregelen om het instapproces te verbeteren.  KLM heeft aangegeven ons van aanvullende informatie te zullen voorzien. Wordt vervolgd.

Communicatie: Wij zien door de bomen het bos niet meer…

Op de agenda van het cabineoverleg stond ook het onderwerp communicatie. FNV Cabine telde maar liefst veertien (!) communicatiekanalen waarmee KLM met het korps communiceert. In deze wirwar van informatie is vaak ook onduidelijk wat “nice to know” of wat “need to know” is. Bovendien is voor gebruik van de verschillende communicatiekanalen veelal een eigen wachtwoord vereist wat alles behalve gebruiksvriendelijk is. Hieronder in random order ons lijstje:

 • Myklm.org
 • Yammer
 • De Newsapp
 • KLM4U.com
 • Cabin Bulletin
 • Crew Bulletin
 • FSSM Bulletin
 • Losse mails en communicatie van IFS en/of MCC’s
 • FSQRC
 • Cabinejournaal
 • MyFlight general info & updates
 • Lido/mPilot
 • Blue Sky Group
 • MyHR

In reactie gaf KLM aan zich te herkennen in onze zorgen en is, waar mogelijk, inmiddels bezig met het vereenvoudigen van de informatiestromen. Wij zijn benieuwd naar de uitkomst.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!