KLM en Schiphol moeten voorkomen dat Rusland luchtruim sluit

Vandaag, op 31 oktober, melden verschillende nieuwsmedia dat Rusland van plan is om KLM de toegang tot het Russische luchtruim te ontzeggen. Dit omdat de Russische vrachtvervoerder Air Bridge Cargo (ABC) minder landingslots op Schiphol heeft gekregen.

Oorzaak

Zowel KLM als Schiphol zijn deels zelf veroorzaker van het probleem. Schiphol heeft bewust een krapte aan slots laten ontstaan door te veel slots te geven aan (veelal) goedkope luchtvaartmaatschappijen die weinig tot niets bijdragen aan het versterken van de Nederlandse economie en het intercontinentale netwerk van Schiphol. Doordat er onvoldoende slots beschikbaar zijn, kunnen per 1 november circa 30 wekelijkse vrachtvluchten niet langer terecht op Schiphol. Toen in een zgn. ‘local rule’ de vrachtsector verzocht om via de toewijzing van vrijgekomen slots het huidige aantal vrachtvluchten op peil te houden, heeft KLM geen steun gegeven aan deze regeling.

Effecten voor KLM

Achter de schermen wordt er momenteel druk diplomatiek overleg gevoerd. Rusland heeft Nederland tot zaterdag 4 november de tijd gegeven om met een oplossing te komen. Komt die er niet, dan zal KLM op vluchten naar het Verre Oosten moeten omvliegen. Dat heeft grote gevolgen voor de operatie en de uitvoering van vluchten binnen onze Werk- en Rusttijden Regeling. Wie het probleem veroorzaakt, moet het ook oplossen. Dat is in het belang van het bedrijf, alle werknemers bij KLM én de luchtvrachtsector. Daarom verlangt FNV Cabine van KLM en Schiphol dat zij samen met de sector tot een oplossing komen om daarmee Rusland tot bedaren te brengen.

Niet motiveren

Sinds 1 oktober jl. worden er door FNV Cabine en VNC acties gevoerd om de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Vanaf die datum wordt KLM door de bonden strikt aan de Werk- en Rusttijdenregeling uit de cao gehouden. KLM lijkt hierop te anticiperen door in de operatie maatregelen te nemen die overtredingen van de Werk- en Rusttijdenregeling voorkomen. Wanneer Rusland haar dreigementen vanaf 4 november daadwerkelijk uitvoert, dan blijven onze acties onverminderd van kracht. Het is KLM die de sleutel in handen heeft om de acties te beëindigen door de -1 CA maatregel terug te draaien.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!