• Home
  • 2017
  • Cabineoverleg van 29 november 2017

Cabineoverleg van 29 november 2017

29 november 2017

Op woensdag 29 november vond er een regulier Cabineoverleg plaats op het KLM Hoofdkantoor in Amstelveen. Namens FNV Cabine was onze bestuurder Birte Nelen aanwezig. Het Dagelijks Bestuur werd vertegenwoordigd door voorzitter Ruud van Alphen, Roel van Griensven en Huib den Ouden.

Acties -1 CA maatregel

KLM startte het overleg met de mededeling dat men het actietraject, dat de cabinebonden sinds 1 oktober gezamenlijk voeren door niet meer te motiveren, betreurt. Zoals bekend heeft FNV Cabine, in aanvulling op het ultimatum van 22 september jl., KLM op 22 november per brief dringend verzocht de -1 CA maatregel terug te draaien om zwaardere acties te voorkomen. Tot op heden hebben wij daarop geen enkele reactie van KLM ontvangen. Het is voor FNV Cabine klip en klaar: de -1 CA maatregel moet eerst van tafel om zonder dit chantagemiddel tot een fatsoenlijke cao te komen. Onderdeel van zo’n akkoord is wat betreft FNV Cabine, dat ook het cabinekorps meedeelt in de historische winsten van 2016 en 2017. Daar hebben we als frontline personeel immers keihard voor gewerkt. Nu het vanuit KLM echter oorverdovend stil blijft en men zich in Amstelveen blijkbaar rijk rekent met de -1 CA maatregel, is het wat FNV Cabine betreft hoog tijd voor hardere acties om uit deze impasse te komen en KLM op andere gedachten te brengen.

Winstdeling seizoen CA’s

FNV Cabine is van mening dat de winstdelingsregeling in onze cao van toepassing is op alle collega’s die in een boekjaar drie maanden of langer in dienst zijn geweest. De winstuitkering over het boekjaar 2016 moet dus ook worden uitgekeerd aan seizoen-CA’s. Wij baseren ons daarbij op de protocolteksten over de winstdelingsregeling. KLM stelt zich echter op het standpunt dat de regeling alleen wordt uitgekeerd aan collega’s die op 31 december 2016 in actieve dienst waren. Om de discussie te beslechten heeft KLM vandaag het voorstel gedaan om éénmalig de groep seizoen CA’s uit 2016 af te kopen. Hierdoor zouden alle toekomstige seizoen CA’s hun recht op de winstuitkering verliezen. Wij hebben dit voorstel afgewezen en beraden ons, samen met VNC, op juridische stappen. We roepen onze leden, die in 2016 een seizoenscontract bij KLM hadden, op om zich te melden via info@fnvcabine.nl

Afschrijven JV tijdens feestdagen bij vervangende werkzaamheden

Wanneer je vervangende werkzaamheden verricht kan het voorkomen dat de afdeling waar je dat doet tijdens de feestdagen is gesloten. Recent is aan een aantal collega’s in die gevallen gemeld dat ze hun JV moeten aanspreken, terwijl ze wel bereid waren te werken tijdens de feestdagen. FNV Cabine heeft dit onderwerp aangekaart in het cabineoverleg en stelt zich op het standpunt dat dit niet conform cao is. In het cabineoverleg is nu afgesproken dat leidinggevende en medewerker in gesprek gaan wanneer dit speelt. Als de werknemer zich beschikbaar stelt om te werken tijdens de feestdagen, dan wordt in overleg met KLM een passende oplossing gezocht. Is er geen vervangend werk voorhanden, dan worden er geen JV-dagen afgeschreven.

Oproep: vul het medewerkers tevredenheidsonderzoek in!

Vandaag heeft iedere vliegende collega het jaarlijkse medewerkers tevredenheidsonderzoek, ook wel de Employee Monitor genoemd, via klm4u mail ontvangen. Het heeft enige moeite gekost om KLM te bewegen het onderzoek ook dit jaar gewoon uit te sturen. Wij roepen je op het onderzoek vooral in te vullen. Dit is je kans om jouw mening aan KLM te laten horen. Voor het MT Inflight Services zijn de uitslagen van dit onderzoek een belangrijke indicatie over haar beleid. De uitkomsten geven namelijk aan welke zaken volgens het korps al dan niet aandacht behoeven. Gezien alles wat er gedurende het laatste jaar in het korps speelt en hoe het bedrijf daarmee is omgegaan, zijn wij zeer benieuwd naar de uitkomsten van dit onderzoek. De resultaten worden naar verwachting in het voorjaar van 2018 door KLM gedeeld.

Planning

KLM is een gezond en groeiend bedrijf. In de eerste drie maanden van 2018 is een aanname gepland van 134 nieuwe collega’s. Dat betreft 84 Nederlandse CA’s, 14 KLC collega’s en 36 Asian Cabin Crew. Daarnaast is er een doorstroom naar de functie van tweebander voorzien van 96. Verder verwacht KLM in het eerste kwartaal 72 promoties naar de functie van Purser en 36 promoties naar die van Senior Purser. Voor de periode na maart 2018 kon het bedrijf nog geen prognose geven.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!

Blijf op de hoogte en meld je aan voor de nieuwsbrief