Update staking 8 januari

In aanloop naar de staking van 8 januari worden er door zowel FNV Cabine als KLM voorbereidingen getroffen. Zo heeft de directie onder andere gereageerd op onze stakingsaanzegging en zijn wij uitgenodigd voor zogenaamd “veiligheidsoverleg”.

Reactie op aanzegging

KLM heeft per brief gereageerd op de aanzegging van FNV Cabine met daarin de eis om de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk terug te draaien. Zoals verwacht doet KLM “een klemmend beroep” om onze eis te heroverwegen, onze acties op te schorten en constructief het gesprek aan te gaan. KLM suggereert hiermee dat de cabinebonden veroorzaker zijn van het conflict. Het bedrijf is echter zelf teruggekomen op de afspraak om de -1 CA maatregel terug te draaien. In alle cao-overleggen heeft FNV Cabine haar verantwoordelijkheid genomen en er alles aan gedaan om tot een gebalanceerde cao te komen. Onze constructieve cao-inzet met mandaat van onze leden is daarvan het bewijs. Zelfs dat was niet genoeg. KLM deed na 17 dagen onderhandelen haar beruchte eindbod waarin de Purser op alle ICA vluchten in de sterkte zou staan. Dat is dus -1 CA op de hele vloot. Zoals bekend werd dat eindbod door VNC en de leden van FNV Cabine massaal weggestemd. Het is aan KLM om met een voorstel te komen dat perspectief biedt op een cao die aansluit op de inzet van onze leden. Dat hebben we helaas nog niet gezien. Informeel praten óm het praten levert niets op en daar gaan we dan ook geen energie in steken.

Veiligheidsoverleg

Om tijdens de staking de veiligheid van mensen en goederen te waarborgen is het gebruikelijk dat er vooraf technisch veiligheidsoverleg plaatsvindt. KLM heeft ons daartoe op 12 december uitgenodigd. KLM had tijdens het overleg met name een aantal verhelderende vragen op basis van onze aanzeggingsbrief.

Impact

Het bedrijf voorziet een stevige impact op de operatie als gevolg van de staking. Economische schade is echter inherent aan stakingen en als zodanig toegestaan. Om daarop te kunnen anticiperen wil het bedrijf ruim van tevoren in kaart brengen welke collega’s er op 8 januari actiebereid zijn. Wij willen met kracht benadrukken dat je als cabine collega op het moment van aanmelden pas duidelijk hoeft te maken of je wel of niet meedoet aan de staking. Je bent niet verplicht om vooraf vragen van KLM hierover te beantwoorden. Zelfs al zou je aangeven werk willend te zijn, dan kun je op het moment van aanmelden alsnog besluiten om je bij de staking aan te sluiten. Daar is jurisprudentie over.

Afspraken over verantwoordelijkheden nodig

Op vrijdag 15 december wordt het veiligheidsoverleg voortgezet. FNV Cabine is benieuwd naar de veiligheidsissues die KLM dan zal aangeven. Vanzelfsprekend zullen wij, daar waar nodig, afspraken maken over een ordentelijk verloop van de staking. Nadrukkelijk hebben wij het bedrijf gemeld, dat de verantwoordelijkheid voor en communicatie met betrekking tot de veiligheid van collega’s en passagiers volledig bij KLM ligt. Voor KLM moet  duidelijk zijn dat FNV Cabine gaat over de organisatie van de staking.  Voor de antwoorden op veel praktische vragen verwijzen wij je naar onze Q&A's op de homepage van onze website.

Informatiesessies

Het van belang dat alle cabinecollega’s zich goed laten informeren met betrekking tot de staking op 8 januari. Daarom organiseren wij vier bijeenkomsten om leden en niet-leden te informeren. We zullen dan ingaan op het vastgelopen cao-proces, de gezamenlijke WRR-actie met VNC en de overwegingen van FNV Cabine om over te gaan tot de staking. Je bent van harte welkom op één van onze bijeenkomsten op:

 

vrijdag 29 december en donderdag 4 januari

10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 15.00 uur 

FNV vakbondshuis

Derkinderenstraat 2-8

1062DB Amsterdam

 

Deze locatie ligt nabij station Lelylaan en is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Kom je met de auto, dan kun je gratis parkeren op het parkeerdek. Na aanmelding ontvang je een bevestiging per mail met een routebeschrijving. Je bent van harte welkom op één van onze bijeenkomsten! Geef je op via

Redactie FNV Cabine

Doe mee en kom in actie, het is nu of nooit!

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!