Staak 8 januari ook mee voor respect en voor jouw toekomst!

Na de afwijzing van het eindbod door FNV Cabine en VNC in september jl., kwam KLM terug op haar toezegging om de -1 CA maatregel terug te draaien. FNV Cabine en VNC voeren daarom vanaf 1 oktober samen de zgn. “niet meer motiveren actie” met als doel de -1 CA maatregel van tafel te krijgen. Door het uitblijven van enige beweging van KLM naar aanleiding van deze actie, heeft FNV Cabine het korps opgeroepen om op 8 januari voor 24 uur het werk neer te leggen. Na meer dan een jaar ‘-1’, waarin KLM het korps met schijnbewegingen aan het lijntje houdt, trekken wij de grens!

Herhaling van zetten?

Het baart ons grote zorgen dat KLM de VNC heeft weten te verleiden overleg te voeren zonder inhoudelijke toezeggingen, terwijl onze gezamenlijke motiveringsactie loopt. Het voeren van overleg tijdens een actietraject is juridisch zeer risicovol. Maar belangrijker nog: wij vrezen voor een herhaling van zetten zoals op 12 november vorig jaar toen de VNC besloot de gezamenlijke werkonderbreking van één uur op te schorten op basis van een zgn. raamwerk dat niets anders inhield dan gebakken lucht. We weten allemaal waartoe dat geleid heeft: de werkonderbreking was van de baan en ook VNC concludeerde na enige tijd dat het raamwerk weinig om het lijf had. KLM was de lachende derde die door de -1 CA maatregel 18 miljoen euro per jaar bleef binnenharken over de rug van het korps. Wij roepen VNC dan ook op de schijnbewegingen van KLM te trotseren en haar achterban op te roepen tot een krachtige reactie richting KLM. Het is nu of nooit!

Gissen voor het korps

Hoe lang en op basis waarvan wordt het overleg over de cao voor het gehele cabinekorps nu gevoerd tussen KLM en VNC? Welke thema’s worden er besproken en met wie? Met welke inzet zit VNC nu precies aan tafel? Is deze anders dan tijdens de cao onderhandelingen afgelopen zomer? Heeft KLM opeens besloten haar bezuinigingsdoelstellingen los te laten én te bewegen op de -1 CA maatregel? Dit laatste lijkt zeker niet het geval, want dan was FNV Cabine ook wel formeel uitgenodigd. Kortom, er is complete onduidelijkheid over de fase van het proces en de inhoud die momenteel op tafel ligt. FNV Cabine vertegenwoordigt een groot deel van het korps. Het korps, inclusief de achterban van VNC, tast momenteel in het duister. Een onacceptabele gang van zaken. Zowel KLM als VNC zijn het aan het korps verplicht om hen te informeren en te delen wat er wordt besproken.

Nadrukkelijke uitnodiging aan VNC

De gezamenlijke cabinebonden hebben altijd gesteld dat de -1 CA maatregel onvoorwaardelijk door KLM moet worden ingetrokken, om vervolgens constructief overleg te voeren over de cao. VNC communiceert nu dat, als de gesprekken op niets uitlopen, ook zij “in januari” op het bordes staat. Maar de tijd dringt. Na anderhalf jaar overleg met KLM blijft het bedrijf volharden  dat er linksom of rechtsom 5 jaar lang 4% per jaar productiviteitsverhoging moet worden geleverd door Inflight Services. Wij nodigen VNC nu nadrukkelijk uit om kleur te bekennen en het gezamenlijke actietraject te verstevigen in het belang van het gehele korps, door samen een streep in het zand te trekken en de staking op 8 januari te steunen.

Kom ook naar de informatiesessies

Op 29 december hebben de eerste infosessies van FNV Cabine plaatsgevonden. Ook komende week organiseren wij weer informatiesessies. Laat je ook goed informeren over de staking en kom donderdag 4 januari van 10.00 tot 12.00 uur of van 13.00 tot 15.00 uur naar ons vakbondshuis, Derkinderenstraat 2 in Amsterdam. Opgeven kan via  . Via dit adres kun je je ook aanmelden om de dagen voorafgaand of op 8 januari zelf te helpen bij de organisatie. Wij danken de vele collega’s die zich hebben opgegeven voor de overweldigende steun! Alle informatie over de staking kun je vinden onder de actieknop op de homepage van onze website.

Doe mee en kom in actie, het is nu of nooit!

We wensen je een fijne jaarwisseling in aanloop naar een strijdbaar 2018!

Je collega's van het Actiecomité van FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel