Skip to main content

KLM negeert ledenoordeel FNV Cabine

06 februari 2018

Gisteren, maandag 5 februari, hebben wij KLM nader geïnformeerd over het oordeel van de leden over het herziene eindbod. Wij hebben KLM uitgenodigd om met drie cao-partijen in overleg te treden over het grootste knelpunt, de cabinebemanningsamenstelling. De directie heeft laten weten dat zij de ledenuitslag van FNV Cabine naast zich neerlegt en het herziene eindbod gaat implementeren. Dit terwijl zij in het verleden herhaaldelijk heeft verklaard niet met één cabinebond tot een akkoord te willen komen. Blijkbaar tellen de stemmen van de leden van FNV Cabine voor de directie minder zwaar dan de 60 uitgebrachte stemmen door de VNC ledenraad.

Democratisch besluit over visieloos akkoord

De leden hebben zich duidelijk uitgesproken. Er is naar het oordeel van FNV Cabine geen draagvlak voor de door KLM aangeboden cao. In het hele korps is grote onvrede over de uitrol van -1 CA op de hele ICA-vloot, zonder hervormingen en zonder eerlijke verdeling van de lusten en lasten tussen de functies. Deze koers is voorsorteren op de bekende KLM visie, met alle risico’s van dien. Ook zijn er zorgen over de vele open eindjes en boterzachte afspraken over een nog te ontwikkelen en niet getest product. We hebben niet de indruk dat de 2000 leden van FNV Cabine (ruim meer dan de 15% organisatiegraad die KLM suggereert) anders tegen de situatie aankijken dan de rest van het korps. Dit blijkt ook uit de nieuwe leden die zich vorige maand hebben aangesloten bij FNV Cabine.

FNV Cabine heeft alternatief

Als moderne en professionele vakbond is de horizon van FNV Cabine breder dan volgende week of volgende maand. Het is van groot belang om nú in deze financieel goede tijd stappen te zetten naar een toekomstbestendige cao. De kern van de visie van FNV Cabine is om ons vak te moderniseren via een eerlijkere lusten- en lastenverdeling tussen de functies. Wij denken ruimer dan senioriteit alleen. We kiezen voor productiviteitsverhoging (en dus kostenbesparing) met dezelfde bezetting en hetzelfde aantal leidinggevenden aan boord, doordat leidinggevenden tewerkstellingen combineren en iedereen Europa en ICA vliegt. Ons vliegende beroep is een vak, wat voor nu en in de toekomst een kwalitatieve baan dient te zijn met een bijbehorende set arbeidsvoorwaarden.

Komende cao-periode geen rust

Van de voorstemmers gaven velen aan niet achter de inhoud van het herziene eindbod te staan, maar hun ‘voor’ stem uit te brengen om rust te krijgen in het korps. De invoering van dit herziene eindbod door KLM betekent echter allesbehalve rust. Per ingang van winterdienstregeling 2018 wordt op de hele ICA-vloot met -1 CA gevlogen en er wordt een nieuw, nog niet eerder getest, product uitgerold. Ook heeft het werkgebied van de purser per vlucht een andere omvang en inrichting. Er zijn grote twijfels over de werkbaarheid en de verminderde bezetting leidt onvermijdelijk tot een verhoging van de werkdruk aan boord, met name voor de collega’s met werkgebieden in de M-class en pursers. Dat is voor FNV Cabine onaanvaardbaar en wij zullen ons zeer kritisch opstellen ten opzichte van dit door onze leden afgewezen herziene eindbod.

 

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl 

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!