Skip to main content

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering FNV Cabine

26 juli 2018

Vrijdag 20 juli jl. vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van FNV Cabine plaats in het FNV kantoor in Amsterdam. Verschillende onderwerpen passeerden de revue.

Een nieuw Dagelijks Bestuur

Tijdens de ALV is de benoeming van de leden van het Dagelijks Bestuur bekrachtigd voor de zittingsperiode 2018-2021. De volgende vliegende collega’s zijn unaniem bij acclamatie gekozen om namens de leden van FNV Cabine zitting te nemen in het DB:

  • Peter Steinbach, Voorzitter (Purser)
  • Huib den Ouden, Secretaris (Purser)
  • Damaris Soumokil (éénbander)
  • Dorien Visser (Sr. Purser)
  • Monique van Doorneveld (Purser)

Het bestuur zal zich, samen met de actieve leden van FNV Cabine en FNV bestuurder Birte Nelen, de komende jaren verder gaan inzetten voor de belangen van het korps. Met een goede vertegenwoordiging van de meeste functies en een mooie mix van ervaring en nieuw potentieel, zal het DB vorm en uitvoering gaan geven aan het vakbondswerk waar de leden van FNV Cabine voor staan.

Cao-traject

De stand van zaken m.b.t. het afgelopen cao-traject is uitvoerig aan de orde geweest. Zo werd er stilgestaan bij het gesloten cao-akkoord tussen KLM en VNC met een looptijd tot 1 juni 2019. Ook het gevolg daarvan, het nieuwe vereenvoudigde ICA M-Class product, is besproken. “Eenvoudiger, overzichtelijker, logischer van opbouw en efficiënter” was het doel. Nu de uitvoering van de KLM-VNC deal bijna een maand een feit is op negen ICA bestemmingen, lijkt dat doel in ieder geval niet te worden behaald. Integendeel, korpsbreed proeven wij grote onvrede over de uitrol van -1 CA op de hele ICA-vloot. Ons bereiken verder berichten dat er geëxperimenteerd wordt met alternatieve werkmethodieken op zoek naar een werkbaar product, waardoor de eenduidigheid, waar het korps zo naar verlangt, ver te zoeken is. We missen gewoon handen aan boord. De werkdrukverzwaring komt met name voor rekening van alle collega’s met een tewerkstelling in de M-Class. Dit nieuwe product staat lijnrecht tegenover de cao-inzet van FNV Cabine, die voorziet in een eerlijke verdeling van de lusten en lasten tussen de functies. Op basis van de vele reacties van leden die aan boord hebben gewerkt conform de nieuwe cao-afspraken, komen we binnenkort met een analyse.

Medezeggenschap en actief voor FNV Cabine

In het voorjaar van 2019 vinden de verkiezingen plaats voor de Ondernemingsraad en Groepscommissie 31. Belangrijke onderwerpen, die mede de koers van het bedrijf bepalen, worden daar behandeld. Het is daarom van groot belang dat FNV Cabine daar goed is vertegenwoordigd. We hebben een uitvraag gedaan naar enthousiaste collega’s in alle functies en (deeltijd)percentages die in de Ondernemingsraad of Groepscommissie 31 het KLM-(cabine)personeel willen vertegenwoordigen. Door de groei van FNV Cabine, is er ook ruimte voor collega’s die zich actief in willen zetten voor bijvoorbeeld individuele belangenbehartiging of het presenteren van FNV Cabine op basiscursussen. Uiteraard staan hier trainingen, vakbondsdagen en een reiskostenvergoeding tegenover. Heb jij interesse? Stuur dan een email naar info@fnvcabine.nl voor meer informatie.

Redactie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Open, eerlijk, daadkrachtig, democratisch en professioneel!