Skip to main content

Reactie FNV Cabine op laatste loonbod KLM

01 september 2019

Op 29 augustus jl. hebben de vakbonden van KLM een herzien loonbod ontvangen. KLM claimt hiermee een substantiële stap te hebben gezet. Graag nemen wij je mee in onze inhoudelijke analyse van dit bod.

Stapje terug in de tijd

FNV Cabine is gedurende zes onderhandelingsdagen met alle KLM vakbonden (grond, cockpit en cabine) opgetrokken om tot een acceptabele, eerlijke cao te komen. Gedurende de onderhandelingen bleek dat wat KLM bood, zowel op loon als op inhoud, ver afstond van wat FNV Cabine redelijk acht. Toen steeds duidelijker werd dat er sprake was van een onoverbrugbaar verschil, hebben de bonden in gezamenlijkheid het overleg met KLM beëindigd. Na enige weken van stilte, kwam KLM deze week met een nieuw bod.

Loonbod in verhouding tot bedrijfsresultaat

Het gaat goed met KLM! 2017 en 2018 waren absolute topjaren. Het operationeel resultaat over het eerste halfjaar van 2019 was 202 miljoen euro. Deze cijfers zijn op hetzelfde niveau als in het jaar 2016 (207 miljoen euro over de eerste zes maanden). De directie noemde dat destijds een ‘zeer goed’ resultaat. KLM biedt ons nu 2% loonsverhoging per jaar, in plaats van de eerder geboden 1,7%. Wat betekent dit bod concreet?

Productiviteit en loonsverhogingen op een rijtje gezet

In onderstaande overzichten zie je de door Cabine geleverde productiviteitsverbeteringen van de afgelopen jaren én onze loonsverhogingen in relatie tot de inflatie (stijging prijspeil).

Productiviteitsverbeteringen door Cabine vanaf 2013

Met andere woorden, wat hebben wij de afgelopen jaren allemaal ingeleverd.

  • 2013 en 2014: tijdelijk inleveren van 1 winter JV-dag per jaar;
  • 2014: De kosten voor KLM zijn verlaagd door een aangepast loongebouw met kleinere stappen en extra treden voor CA’s;
  • 2015: Structureel leveren we per jaar 1 winter JV in;
  • 2016: bij 6 dagen of meer RV wordt ons RV met 1 dag verminderd;
  • 2016: -1 CA op 40% van de ICA vloot;
  • 2018: -1 CA op de gehele ICA vloot.

 Overzicht loonsverhogingen in relatie tot de inflatie

 Vergelijking looncijfers 2019

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie:

Bovenstaande overzichten laten zien dat wij de afgelopen jaren substantiële productiviteitsverbeteringen hebben geleverd aan KLM waar een koopkrachtverlies tegenover staat van zo’n 8% vanaf 2011. De door KLM geboden 2% loonsverhoging per jaar met een looptijd van 3 jaar acht FNV Cabine dan ook volstrekt onvoldoende. Deze doet geen recht aan de inzet van het cabinepersoneel.

Hoe nu verder?

De vraag is of wij met dit bod weer aan tafel kunnen. Het afstemmen met de overige bonden is voor ons van cruciaal belang. Dit kost tijd en wij vragen om jullie geduld. Ons doel is en blijft: het beste resultaat bereiken voor onze leden. Nu is de tijd om een toekomstgerichte cao af te spreken met de directie.

Pieter Elbers aan zet

Veranderen, Meedoen, Winnen was de belofte van de directie. Het laatste loonbod laat helaas iedereen verliezen. Wij vinden dat Pieter Elbers aan zet is: toon je waardering en kom met een fatsoenlijk loonbod. Wij vragen nogmaals je aandacht voor de petitie www.brengpieterinbeweging.nl.Teken jij hem ook?

Cao-delegatie FNV Cabine                                                                                  

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl

Democratisch, vernieuwend en eerlijk!