Skip to main content

Bonden wijzen loonvoorstel KLM af

14 september 2019

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben FNV Cabine, FNV Grond en VNC het eindbod op loon van KLM afgewezen. De overige vijf vakbonden beraden zich over de voorstellen van KLM. Samen met velen van jullie zijn wij zwaar teleurgesteld. Tot op het laatste moment hadden wij de hoop én de verwachting dat wij eruit zouden komen met de KLM delegatie. Wij begrijpen de zorgen en de prangende vragen van onze leden en zullen in deze nieuwsbrief zo zorgvuldig mogelijk toelichten waarom het overleg is geklapt.

Hoe verliepen de onderhandelingen?

Nadat we eerder na zes dagen onderhandelen in een impasse geraakt waren, kwamen op maandag 9 september alle bonden (grond, cockpit en cabine) weer bijeen op uitnodiging van KLM. De KLM delegatie trapte af met het uitspreken van de wens dat zij er met de bonden uit wilde komen en dat zij daartoe mogelijkheden zag. Er werd door onze COO René de Groot expliciet vermeld dat er geen acute crisis werd verwacht en dat men voor een langere periode rust in het bedrijf wilde. Op die manier wil men werken aan een financieel sterke KLM met tevreden medewerkers.

Het eerste loonbod van 10 september (7,5% loonsverhoging over drie jaar, dus 2,5% per jaar) stelde alle bonden teleur en bracht ook verwarring. Er werd ineens een voorwaarde aan het bod toegevoegd: een eventueel hogere loonsverhoging zou gefinancierd moeten worden vanuit het versoberen van de winstdelingsregeling (WDR). Gedurende de week werd er intensief gesproken in verschillende samenstellingen: zowel met de bonden apart als met alle bonden samen. Er volgden tegenvoorstellen van de bonden aan KLM en vice versa. Vooral tijdens de laatste gesprekken, waarin wij gezamenlijk optrokken met VNC, hadden wij de indruk dat wij er op inhoudelijke afspraken uit zouden komen met KLM. Op loon was dat nog onzeker.

KLM kwam gisternacht, na al deze constructieve gesprekken, onverwacht met een eindbod op loon. Een eindbod betekent dat je het bod accepteert of afwijst, waarna de onderhandelingen ophouden. De voorgestelde loonsverhoging van 7% met een looptijd van 33 maanden (2,54% per jaar) zou niet aan het begin van elk jaar, maar verspreid over de gehele looptijd en zo laat mogelijk worden uitgekeerd. Daarnaast werd er een tweede bod gedaan van 8,5% over 33 maanden (3,09% per jaar), waarbij de winstdelingsregeling aanzienlijk werd versoberd. De ‘bodem’ van 100 euro bruto per maand waar FNV Cabine aan vasthoudt, werd genegeerd door KLM. Wij maken ons hard voor een dergelijke loonimpuls, juist voor onze collega’s die aan de onderkant van de salarisschalen zitten.

Waarom is dit loonbod onvoldoende?

Het loonbod van KLM stelt teleur op vele fronten:

  • het KLM eindbod ligt onder het landelijke cao-niveau van gemiddeld 3% per jaar;
  • het inflatieniveau van de afgelopen jaren heeft ervoor gezorgd dat we, ondanks de topwinsten van KLM, minder te besteden hebben gekregen;
  • de lonen zijn de afgelopen jaren fors achtergebleven. We zijn zelfs meer gaan werken voor hetzelfde geld;
  • het eindbod doet geen recht aan de bijdrage die het cabinepersoneel de laatste jaren heeft geleverd aan productiviteitsverbeteringen;
  • de politiek maakt zich (van links tot rechts) ontzettende zorgen over de achterblijvende lonen ten opzichte van de winsten van grote bedrijven;
  • de tijd van blij zijn met geen verslechteringen of met een beetje koopkrachtbehoud is voorbij! Het is de hoogste tijd voor een echte investering in hardwerkend personeel.

Wat is er bereikt met de inhoudelijke voorstellen?

Niet alleen op loon, maar ook op inhoud werd er door KLM aan dezelfde kruideniersmentaliteit vastgehouden. De cabinebonden hadden gezamenlijk een beperkt aantal voorstellen gedaan. Het VNC voorstel, door FNV Cabine gesteund, om blokbescherming op Europa in te voeren, mondde uit in een pilot, waarin als tegenprestatie het maximaal aantal vlieguren per dag zou worden verhoogd. De wens van KLM om éénbanders, pursers en vast-Europa vliegenden in de pilot vier stretches te laten vliegen werd uiteindelijk van tafel gehaald. Het hete hangijzer van de onderhandelingen, de cabinebemanning samenstelling (CBS) op de B787/10, werd van de cao-tafel gehaald omdat hierover in het cabineoverleg eerder al afspraken werden gemaakt: de CBS van nieuwe vliegtuigtypes moet altijd in overleg met de bonden worden bepaald. Dit betekent niet dat dit onderwerp niet meer besproken wordt. KLM gaf aan verder te willen praten over de CBS van de B787/10 in het cabineoverleg.

Hoewel KLM enkele punten over de inhoudelijke afspraken heeft gepubliceerd, kiezen wij er in dit stadium voor dit niet te doen. Op de inhoudelijke afspraken waren we immers nog niet in de fase van een eindbod gekomen (het eindbod van KLM betreft alleen loon) en over niet alle onderwerpen was overeenstemming bereikt. Mochten jullie verdere vragen hebben, dan kan uiteraard altijd onze Helpdesk gemaild worden via info@fnvcabine.nl. Op maandag 16 september komt het Dagelijks Bestuur van FNV Cabine bijeen en zal er, ook in afstemming met VNC, bepaald worden welke stappen wij zullen gaan ondernemen. We houden jullie uiteraard van ontwikkelingen op de hoogte via de gebruikelijke kanalen.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!