Skip to main content

Bewegen op een klein speelveld

10 december 2019

Op dinsdag 10 december is er door FNV Cabine verder onderhandeld met KLM en VNC over de nieuwe cao. FNV Cabine werd vertegenwoordigd door de bestuursleden Peter Steinbach, Huib den Ouden, Annemiek van de Weg en vakbondsbestuurder Birte Nelen. Tot onze spijt is er, ondanks voorzichtige vorderingen, nog geen witte rook. 

KLM beweegt voorzichtig

Waar KLM afgelopen oktober nog aangaf dat haar eindbod het maximaal haalbare was, zien wij nu dat het bedrijf voorzichtig beweegt richting de eisen van de cabinebonden. KLM wil de onderhandelingsresultaten van het grondpersoneel en de vliegers niet onder druk zetten. Men neemt daarom behoedzame stappen om het cao-pakket voor cabine te verbeteren zonder de andere afspraken in gevaar te brengen. De discussies aan tafel gaan over structurele en eenmalige financiƫle verbeteringen. Wij zijn er nog lang niet, maar de delegatie van FNV Cabine is positief en ziet aanknopingspunten om eruit te komen. Daarbij luisteren wij vooral naar de duidelijke feedback die de leden van FNV Cabine gaven tijdens onze ledenraadpleging begin oktober.

Vervolg nog niet gepland

De insteek van de drie delegaties liep vandaag af en toe behoorlijk uiteen. Wij hebben aangegeven dat we de beweging bij KLM zien en dat we graag met alle partijen verder willen zoeken naar creatieve oplossingen. Het is nu afwachten of alle partijen eraan toe zijn om het cao-overleg te hervatten. FNV Cabine is er klaar voor om verder te verkennen of KLM bereid is tot een maximale beweging. Zo ja, dan komt er een goede cao voor het korps tot stand. Zo niet, dan zullen we moeten grijpen naar een laatste redmiddel in de vorm van acties.

Cao-delegatie FNV Cabine

Nog geen lid van FNV Cabine, maar wil je ook invloed? Meld je dan aan voor het introductielidmaatschap via www.fnvcabine.nl!

Democratisch, Vernieuwend, Eerlijk!